Historik

Tåg 1
När jag var 5 eller 6 år gammal fick jag min första järnväg i julklapp. Det var en batteridriven leksak i plåt med lok och tre vagnar, men spårvidden var H0. Det gick att köra fram och back, men inte att reglera farten. Så småningom gick den väl sönder och eftersom mammor städar, så blev väl alltihopa efter hand slängt i soporna, utan att jag egentligen visste hur det gick till.

Tåg 2
Drömmen om en modelljärnväg levde dock vidare. I 20-årsåldern fick jag jobb och en fast inkomst och med det också pengar att börja bygga en riktig modelljärnväg. Det blev en järnväg som jag byggde över min säng i sovrummet hemma på Fasanvägen i Märsta. Masonitskivor införskaffades på Irsta såg och några träreglar fick bli stomme. Planen var att jag skulle kunna hissa upp järnvägen i taket, men så långt kom aldrig projektet. Den rullande materielen bestod huvudsakligen av lok och vagnar från Lima, men även ett Rc-lok från Fleischmann och ett Da-lok från Hamo, d.v.s. ett ombyggt lok för 2R från Märklin, rullade på spåren.

Tåg 2 stjäls
Några år senare var det dags att flytta hemifrån och lok och vagnar packades ner i sina askar och masonitskivorna med spåren bars upp på vinden. På sommaren 1992 hade vi inbrott i källaren på Hasselgatan i Upplands Väsby. Alla loken och vagnarna blev stulna.

Modelljärnväg 3 påbörjas
Lyckligtvis stal tjuven inte de tre köraggregaten, ställverket och rälsen, så de fick bilda underlag när jag på hösten 2005 fick för mig att på nytt bygga upp en modelljärnväg. Den byggdes på två plywoodskivor med totalmåtten 380 x 100 mm. Det var utrymmet jag hade att tillgå i vardagsrummet på Solbergsvägen i Upplands Väsby. Banan gjordes uppfällbar mot väggen. Varje gång jag ville göra något med järnvägen så fick TV:n rullas undan, soffbordet flyttas och mattan rullas upp och så fick jag ta hjälp av M-L för att ta ner skivan och fälla ut den. Det funkade, men nackdelen var ju att det var ganska mycket jobb om man vill köra tåg en liten stund. Ofta blev det så att skivan fick vara uppfälld mot väggen och inget gjordes åt banan.

Nytt modelljärnvägsprojekt
Järnvägen som var byggd för att fällas upp mot väggen när jag bodde på Solbergsvägen i Upplands Väsby hade alltför många svagheter. Backarna var för branta, S-kurvor som lätta vagnar spårade ur i och mycket annat gjorde att den järnvägen måste skrotas. Den är nu hopfälld och stuvad in i ett hörn i garaget. Här på Finnvävsgatan i Brämhult i utkanten av Borås har jag mycket mera plats och nu har jag skaffat 4 byggskivor med måtten 120 x 240 cm och satt ihop dem. Den nya järnvägen har yttermåtten 240 x 480 cm. Det är precis så att det går att gå runt den. Avståndet till väggen är inte större än att jag kommer emellan om jag går åt sidan.

Trafikidé
Min trafikidé är en station i ett litet villasamhälle i Sverige* som heter Åkestad och som ligger någonstans vid Västra stambanan 84 km från Gryteborg och 371 km från Stenholmen. Kanske Herrljunga, men inte ändå, eftersom den stationen ligger mellan Göteborg och Stockholm. Stambanan passerar stationen på dubbelspår. Alla typer av tåg passerar stationen. Eftersom jag har tre X2000-tåg, som ju huvudsakligen går på de stora stambanorna så måste min fiktiva station ligga vid en stambana. Från stationen går två spår ut i andra riktningar. I Herrljunga går ju tåget söderut till Borås och norrut till Uddevalla och Mariestad via Lidköping. I Åkestad går också två spår ut från stationen åt andra håll än stambanan. I ena riktningen åker vi mot Stensby och vidare mot Hurberg och i andra mot Nordintorp och vidare mot Lodköping och Marieby samt mot Vänershättan, Trolleborg och Spetsvalla. Dessvärre är det väl så att eftersom det är en rundbana så kommer Stensby och Nordintorp att nästan ligga på samma ställe, skiljda av ett berg där järnvägen fiktivt fortsätter mot övriga orter. Av en händelse råkar spårplanen vid Stensby station likna verklighetens Borgstena station mellan Herrljunga och Borås och stationshuset i Åkestad har vissa likheter med stationshuset i Fristad.

*Därför kan inga utländska lok trafikera min bana, utom möjligen norska lok, men det har jag inte sett på filmer på YouTube. Svenska lok som aldrig har setts på Västra Stambanan kan inte heller trafikera min modelljärnväg. Malmtågsloken Dm, Dm3 och Iore kan jag därför välja bort och avstå från att köpa.

Spårplan
Eftersom jag sedan tidigare hade tre köraggregat från Lima så har jag gjort tre separata slingor. Via ställverket kunde jag styra vilket köraggregat som skulle vara kopplat på respektive slinga. Om jag ville kunde jag köra alla tre slingorna på samma köraggregat, vilket var bra om jag vill köra alla tre slingorna i ett svep. Ställer jag om 6 växlar så går tåget kontinuerligt runt och passerar alla tre slingorna i turordning. Ville jag ha tre separata tåg som går i olika riktningar slog jag om strömställarna så att varje köraggregat styrde en slinga var. Den inre slingan är den längsta och passerar alla de tre stationerna. Den simulerar de olika riktningarna som tåget tar på sin väg mellan Stensby och Nordintorp. De två yttre slingorna simulerar Västra stambanan där tågen passerar i strid ström i båda riktningarna. Persontågen stannar på var sin sida av perrongen, vilket de också gör i förebildens Herrljunga. Den inre slingan har en separat perrong invid lokstationen från vilken man kommer direkt in i stationshuset. Perrongen vid stambanan kommer att ha en hiss från en tunnel under järnvägen, när jag kommer så långt i mitt byggande. Den 8/6 köpte jag en Roco Z21 och därmed startades digitaliseringsprojektet. De tre köraggregaten är nu bortplockade och isoleringar mellan de olika slingorna behövs inte längre. Med en WLANmaus och två mobiltelefoner kan jag numera styra trafiken på de tre slingorna digitalt istället.

Bilder på hur det såg ut i Åkestad den 1/9 2021.


Bilder från Åkestad den 10/9 2022
Epoker
Eftersom jag har samlat på mig lok och vagnar från olika tider, men inte byggt så mycket av miljön runt järnvägsstationerna, så får den rullande materielen styra vilken tid som jag har på järnvägen. Två tidsperioder som jag samlat mest rullande materiel från är 1970-talet, epok IVa och 2000-talet, epok Vb och epok VI. Men två tåg kan representera 40-talet, epok IIc och flera tåg kan komma från 50-talet, epok IIIa, liksom några tåg från 1960-talet, epok IIIb, 1980-talet, epok IVb, och 1990-talet, epok Va. När jag sätter samman ett tåg försöker jag hålla mig till vagnar som är någotsånär samtida. Med personvagnarna är det inga större problem, men godstågen kan bli lite "röriga" när det gäller samtidigheten. I synnerhet containertåget har vagnar från både före och efter 2001 då Green Cargo skiljdes ut från SJ.

Den rullande materielen

Lok

Den 4 november 2009 togs bilden högst upp. Då hade jag lyckats få ihop tretton lok. Numera har jag skaffat tjugosex lok till plus tre dragenheter i X2-tåget, men de ingår som fast del i ett motorvagnståg, så de räknas egentligen inte som lok. Jag kommer nog att köpa fler lok. Men just nu känns det som att min samling av lok, med det äldsta, littera E2 från 1907 och ombyggt 1940, till det yngsta, littera 243 från 2016 är ganska komplett. Men ibland dyker det upp lok som jag vill ha i alla fall, och då köper jag det.

Roco har kommit med en ny serie Rc-lok. Ibland poppar det upp något erbjudande som man inte kan motstå. Rc4 1164 reades ut och eftersom jag saknade ett Rc4-lok i samlingen kunde jag inte motstå frestelsen. Jag har nu fem lok ur den serien, Rc2 1054 från tidigt 70-tal, Rc3 1059 i Hector Rails färger och Rc3 1064 i utförande mellan 1975 - 1989 och som nämnts ovan Rc4 1164. När de kommer med ett Rc4 eller Rc2 eller Rd2 med vanlig Green Cargo-målning, så kommer det också att införskaffas. De har kommit ut med en svart version av Rc3 1065, men efterson jag har Rc6 1396 i en svart version sedan tidigare så valde jag att inte köpa det loket. Men jag ångrade mig. Det dök upp en möjlighet att få tag i det loket, så jag köpte det i alla fall. I och med att det moderna persontåget med svarta vagnar fick en restaurangvagn blev det för långt till mina perronger. Lika bra att dela upp det på två delar tänkte jag och då måste jag ju ha ett svart lok till.

Troligen i april 2023 kommer ett svart Rc6 från Trix. Det kommer då att köpas, liksom den orange Rc5 de annonserat ska komma i höst.

Jag konstaterade att fortfarande rullar många Rc-lok i blå målning för Green Cargo. Jag fann en av de sista modellerna av Jeco Rc3 1135 hos en leverantör, så det blev ett tillskott till samlingen av Rc-lok.

Jeco har kommit med en serie av den tidiga versionen av Ma-lok. Ma 874 som tillverkades 1954 inköptes samtidigt med det första ångloket. Det innebär att jag nu kan köra samma tåg, tåget från före 1956 som F 702 drar, med det loket. Det lustiga är ju att jag nu har tre Ma-lok i nummerserie, 874, 875 och 876 från tre olika tidsepoker.

NMJ har kommit ut med diesellok tillverkade av NOHAB. Den första individen i min samling blev TMY 102 och den andra blev TMY 1110. Kanske att ytterligare någon TMY kommer att införskaffas när de kommer ut på marknaden, men troligtvis inte. Dekas har kommit med en serie av TMX-lok. Ett sådant lok är nu införskaffat. 

Så sent som 1972 användes ånglok och eftersom det är inom min tidsram tyckte jag att ett ånglok kanske skulle få vara med bland loken i alla fall. Efter att ha konsulterat gruppen Modelljärnväg på Facebook bestämde jag mig för att köpa E2 1333. Loket är fortfarande i bruk och finns hos Bergslagernas Järnvägssällskap i Göteborg. Jag är väldigt nöjd med E2 1333, så jag bestämde mig för att även köpa E2 904, som också är i bruk och som finns på Järnvägsmuseet i Gävle. Och skulle någon tillverkare få för sig att ta upp B-ångloket någon gång, så blir det nog ett sådant också, för det var ju faktiskt i trafik in på 1970-talet, om det nu går att köra på min järnväg med 360 mm radie på kurvorna.

Hector Rails lok syns ofta på Västra stambanan. Jag har sett filmer på YouTube med loktypen 243 dragandes på godståg. Jag fann ett lok av den typen när jag besökte Hobbycenter i Göteborg för en tid sedan. Efter lite grubblande bestämde jag mig för att köpa det, så då blev det två lok från Hector Rail. På väg hem från Göteborg passerade jag på Lundbyleden järnvägsområdet vid Frihamnen och där såg jag att det stod ett sådant lok.

I december 2021 kom Roco ut med ytterligare ett 241-lok från Hector Rail. Det blev inköpt 8/12 och är mitt fjärde från Hector Rail. Men innan dess hade jag redan fått tag i ett 241-lok, 241.002. Det här loket, som blev mitt tredje från Hector Rail, ingår i en sats tillsammans med tre godsvagnar från Trix. Tre lok till från Hector Rail har sedan blivit köpta. Ett littera 162 från Roco, ett littera 242 från Peko och ett diesellok littera T66 från ESU, så nu har jag sju lok från den tågoperatören.

Visst finns det fler lok på marknaden, exempelvis Iore och Dm som Roco har kommit med, men de tror jag att jag klarar mig utan. Min inriktning ligger ju främst på rullande materiel som man kan se på våra nuvarande järnvägar och på tåg från 1970-talet och tiden däromkring som kan tänkas trafikera Västra stambanan, vilket de två nämnda loken aldrig har gjort.

Ett antal lok har aviserats, men de finns ännu inte att köpa. När de finns att köpa kommer jag att skaffa dessa lok och de två första har jag beställt: T23 127, Rc6 1365, Rc5 1364, Rc4 1174 och Br 5404.

Ånglok:


E2 904

E2 1333

Diesellok:


T21 64

T43 249

T44 269

T44 349

T44 369

T44 376

T66 713

TMX 1024

TMY 1110

TMY 102 (1128)

TMZ 1410

TMZ 1419

TMZ 108 (1423)

Ellok:


Hg 656

F 702

Da 797

Ma 874

Ma 875

Ma2 876

Da 936

Ra 994

Rc2 1054

143.059

Rc3 1064

Rc3 1065

Rc2 1091

Rc2 1097

Rc3 1135

Rc4 1164

Rc5 1374

Rc6 1396

Rc6 1414

Re 1426

162.007

241.002

241.007

242.516

243.001

Drivenheter:


X2 2006

X2 2029


X2K 2040

RC-Lok

Samlingen av Rc-lok består nu av elva individer. I nummerordning från höger har vi Rc2 1054, tillverkad 1970, som såg ut så här fram till 1973. Den modernaste målningen har Rc3 1059, eller 143.059, Fenrisulfven, som loket numera heter efter att det köpts av Hector Rail 2014, men det har 2020 sålts till Tågab, så det ser inte ut sådär längre. Sedan har vi Rc2 1091 i det utförande som fanns från 1973 till början av 1990-talet. Rc2 1097 har den färgsättning som infördes då Green Cargo tog över loket från SJ år 2001 och det såg ut så här fram tills det byggdes om till Rd2 år 2011. Rc3 1135 har den blå färgsättning som infördes i början av 1990-talet men med Green Cargos märkning som infördes 2001. Rc4 1164 har den blå färgsättning som infördes i början av 1990-talet och loket hade fram till 2001 detta utförande då det övertogs av Green Cargo. Rc5 1374 är den sista representanten för de orangea loken och den såg så här ut i början 1990-talet. SJ beslöt att behålla Rc3 vid delningen med Green Cargo 2001. En representant för de loken är Rc3 1065 som fanns hos SJ fram till 2014 då det såldes vidare. Rc6 1396 har den färgsättning som gäller idag och som man kan se på järnvägslinjerna numera. Rc6 1414 har den färgsättning som det fick i början av 1990-talet. Loket målades om i nuvarande färgsättning, svart, under 2007. Tidsspannet på loken sträcker sig alltså från 1970 till nutid och de vanligast förkommande utförandena är representerade i min samling. Saknas på bilden gör Rc3 1064 och Rc3 1065 som inte fanns den 9/7 2019 då bilden togs.

Personvagnar

Till varje lok som kan användas i persontåg har jag också tidstypiska personvagnar. E2 904 och E2 1333 kan dra några vagnar från 1940-talet. Samma vagnar kan F 702 dra och då från 1949, vilka även Ma 874 kan dra från 1954. De vagnarna kan inte användas efter 1956, eftersom då ändrades klassindelningen.

Da 936 drar ett tåg med sex vagnar som passar från 1956 och framåt till 1970 vilket också E2 904, E2 1333Ma 874 och Ra 994, Rapid 10 kan dra, men de två sistnämnda loken kan även dra ett tåg som har sex vagnar som de såg ut i slutet av 1960-talet eller sex vagnar som de såg ut i början av 1970-talet. Det sistnämnda tåget kan även Rc2 1054 dra, eftersom det loket också är i ett utförande från början av 1970-talet. Rc2 1091 och Rc3 1064 har sex vagnar som de såg ut efter 1975 fram till slutet av 1980-talet. De två loken kan också ha ett tåg med sju vagnar bakom sig med InterCity märkning från 1985 och fram till 1990.

Rc5 1374 kan ha åtta bruna vagnar bakom sig som är tidstypiska för början av 1990-talet, eller med ett tåg med åtta vagnar i den blå-svarta färgsättningen. Från samma tid kommer Rc4 1164 som får dra samma tåg med blå-svarta vagnar som Rc5 1374 eller Rc6 1414.

Rc6 1396 kan ha elva svarta vagnar efter sig, varav fyra är utan den senaste ombyggnaden och saknar den vita randen runt dörrarna och de kan även Rc3 1065 dra.

Rc6 1414 kan ha sju vagnar efter sig, precis likadana som på bilden från 2005 på lokets egen sida, eller så kan det ha nio vagnar i den blå-röda färgsättningen om en 60-talsvagn från Lima i de färgerna går med i tåget, eller tolv vagnar om man blandar tåget med de blå vagnarna med svart rand, de blå med röd rand och har med en röd Bistro-vagn (R4).

Vagnar från närliggande tidsepoker kan naturligtvis kombineras, så det tidiga 70-talstågets och 60-talstågets vagnar kan hamna i samma tåg med antingen T43, Ra, Da eller F-loket som dragare. Även det blå-röda tåget från 2005 och tåget från idag med svarta vagnar kan ju blandas.

Ett tåg som inte kan blandas är de tre X2000-tågen, men de är för övrigt helt kompletta med hur tågen ute på linjerna serut, med sju enheter varav en är drivenheten, en bistrovagn av typen URB2 eller URB2A, två eller tre förstaklassvagnar och två eller tre andraklassvagnar.

Det totala antalet personvagnar är 115 st. varav en är en resgodsvagn som kan gå i 1950- och 1960-talstågen, en är en resgodsvagn för 1990-talets tåg och tre är rälsbussar som jag räknar som personvagnar samt en släpvagn för gods till rälsbussen Y6. Efter inköpet av två restaurangvagnar littera RB1, tre littera R4R och en RB11 kan nu ett flertal tåg ges möjlighet att se ut som ett riktigt snälltåg på långlinje. De två RB1 kan gå i tåg under 1970-tal, 1980-tal och tidigt 1990-tal. R4R 5441 går i tåg från 1987 till 1998 då den blev ombyggd till S12. R4R 5450 kan gå i tåg från 1991 till 2001 då den byggdes om till RB11. R4 5454 kan gå i tåg från 1995 till 2008 och RB11 5447 kan gå i de svarta nutida tågen efter den senaste ombyggnaden som skedde 2018. Efter att ha flyttat hyllplanet i hyllan för personvagnar får jag plats att skaffa fler vagnar. Fler restaurangvagnar och även resgodsvagnar får nu plats i hyllan och de finns som förhandsinfo på flera återförsäljares hemsidor. De kommer att kunna komplettera tågen på ett bra sätt när de väl kommer.

Och här är en förevisning av ovanstående, fast sedan jag gjorde den här filmen har flera persontåg kompletterats med nya och fler vagnar och några persontåg tillkommit, så jag får nog göra om filmen så småningom.

Följande persontåg kan med fördel sättas samman och representera en viss tidsperiod. Epoker enligt Svensk MJ-wiki.
Tidsperiod Epok Lok Vagnar
1940 - 1948 2c E2 904 Co8a 3990, Co8b 2890, Co8b 2891, Co8cs 3209, Co8d 3265, Co8d 3518
1939 - 1948 2c E2 1333 Co8a 3990, Co8b 2890, Co8b 2891, Co8cs 3209, Co8d 3265, Co8d 3518
1947 - 1956
1957 - 1967
3a
3b
Hg 656 Co8a 3990, Co8b 2890, Co8b 2891, Co8cs 3209, Co8d 3265, Co8d 3518
Bo8a 2990, ABo7b 3501, Bo8b 3597, Bo8d 3792, Bo8d 3800, ABo7b 4374, F5 55027
1949 - 1956 3a F 702 Co8a 3990, Co8b 2890, Co8b 2891, Co8cs 3209, Co8d 3265, BCo7b 3499, BCo7b 3500, Co8d 3518, BCo7b 4462, F5 55027
1954 - 1956 3a Ma 874 Co8a 3990, Co8b 2890, Co8b 2891, Co8cs 3209, Co8d 3265, BCo7b 3499, BCo7b 3500, Co8d 3518, BCo7b 4462, F5 55027
1970 - 1980 4a Da 797 B5 4776, AB2 4855, AB3 4864, B1 4902, B5 4941, A2 5047, RB1 5167/5189
1957 - 1967 3b Da 936 Bo8a 2990, ABo7b 3501, Bo8b 3597, Bo8d 3792, Bo8d 3800, ABo7b 4374, F5 55027
1967 - 1970 4a Ra 994 Bo5 4757, ABo2 4854, Bo1K 4920, Bo5 4931, Ao2 5052, ABo3K 5060
1970 - 1974 4a Rc2 1054 B5 4776, AB2 4855, AB3 4864, B1 4902, B5 4941, A2 5047, RB1 5167/5189
1975 - 1988 4b Rc2 1091 B5L 4752, B1 4817, AB2 4853, B1 4890, AB3 4949, A2 5138, RB1 5167/5189
1988 - 1990 4b Rc3 1064 B1 4733, B5F 4768, B12 4972, A2G 5148, B1G 5159, R4R 5441, B7R 5485, B7R 5497, A7R 5509, A8R 5522
1990 - 1995 5a Rc5 1374 B7 5204, A7 5223, A7 5231, B7 5298, B7 5307, B7 5329, R4R 5441, B7R 5485, B7R 5497, A7R 5509, A8R 5522
1998 - 2001 5a Rc4 1164 B5K 4758, AB3 4810, A2K 4982, A2 4969, B5KRT 5017, A2 5054, B1KT 5100, B1KRT 5157, A7F 5270, B7R 5494, R4R 5450, R4 5454, B7R 5499, B7M 5505, B7M 5505, A7M 5508, A7M 5510
1996 - 2005 5b Rc6 1414 A2K 4982, B1KT 5114, AB9 5238, A7F 5270, B9 5317, B7FA 5327, B7FA 5327, B7FA 5327, B7FA 5331, B7FA 5331, R4 5454, B7M 5502
1991 - 2006 5b X2 2006 UA2G 2715, UA2 2703, UB2 2905, URB2K 2622, UB2 2716, UA2X 2526
2005 - 2023 > 5b - 6 X2 2029 UB2XK 2519, UA2 2716, UA2G 2821, UB2 2822, UB2 2825, URB2A 2907
2005 - 2023 > 5b - 6 X2 2040 UB2XK 2523, URB2K 2621, UA2K 2740, UA2N 2831, UB2K 2836, UB2BNK 2874
2007 - 2014 6 Rc3 1065 A7F 5263, B7B 5276, B7F 5497, B7F 5497, B7F 5499, B7F 5500, B7F 5503, B7F 5506, B7M 5506, B7M 5507, A7 5511, A7 5513, R4 5454
2018 - 2023 > 6 Rc6 1396 A7F 5263, B7B 5276, B7F 5497, B7F 5497, B7F 5499, B7F 5500, B7F 5503, B7F 5506, B7M 5506, B7M 5507, A7 5511, A7 5513, RB11 5447

Årgångståg

För att representera ett visst år har jag satt samman ett antal olika tåg med lok och personvagnar som passar tillsammans, men endast en vagn har här valts ut att passa med loket och övriga vagnar. Men flera vagnar kan passa tillsammans och de syns i tabellen ovanför. Nedan en lista i kronologisk ordning.
År Lok/drivenhet Färg på tåget Vagnar/Rälsbuss
1950 F 702 Brunt Co8a 3990, Co8b 2890, Co8b 2891, Co8cs 3209, Co8d 3265
1955 Ma 874 Brunt Co8d 3488, BCo7b 3499, BCo7b 3500, Co8d 3518, BCo7b 4462, F5 55027
1960 Rälsbuss Gul - Orange YBo6 997, UF 2048
1965 Da 936 Brunt Bo8a 2990, ABo7b 3501, Bo8b 3597, Bo8d 3792, Bo8d 3800, ABo7b 4374
1969 Ra 994 (Rapid 10) Brunt Bo5 4757, ABo2 4854, Bo1K 4920, Bo5 4931, Ao2 5052, ABo3K 5060
1973 Rc2 1054 Brunt B5 4776, AB2 4855, AB3 4864, B1 4902, B5 4941, A2 5047
1978 Rc2 1091 Brunt B5L 4752, B1 4817, AB2 4853, B1 4890, AB3 4949, A2 5138, RB1 5189
1981 Rälsbuss Orange Y1 1309
1988 Rc3 1064 Brunt - gul pil B1 4733, B12 4972, A2G 5148, B1G 5159, A7R 5509, A8R 5522, R4R 5441, B7R 5485, B7R 5497
1991 Rc5 1374 Brunt RB1 5167, B7 5204, A7 5223, A7 5231, B7 5298, B7 5307, B7 5329
1994 Rc5 1364* Blå - grafitgrå A7F 5270, R4R 5450, B7R 5494, B7R 5499, B7M 5505, B7M 5505, A7M 5510
1995 Rälsbuss Blå - röd rand Y1 1322
1998 Rc4 1164 Blå - grafitgrå B5K 4758, AB3 4810, A2 4969, A2K 4982, B5KRT 5017, A2 5054, B1KT 5100, B1KRT 5157, F33 55233
2000 X2 2006 Blå - vit UA2G 2715, UA2 2703, UB2 2905, URB2K 2622, UB2 2716, UA2X 2526
2004 Rc6 1414 Blå - röd rand B1KT 5114, AB9 5238, B9 5317, B7FA 5327, B7FA 5327, B7FA 5327, B7FA 5331, B7FA 5331, R4 5454, B7M 5502, A7M 5508
2010 X2 2029 Grå UB2XK 2519, UA2 2716, UA2G 2821, UB2 2822, UB2 2825, URB2A 2907
2012 Rc3 1065 Svart A7F 5263, B7B 5276, B7F 5497(2), B7M 5506, B7M 5507,
2018 Rc6 1396 Svart B7F 5497(1), B7F 5499, B7F 5500, B7F 5503, B7F 5506, A7 5511, A7 5513, RB11 5447
2021 X2 2040 Grå UB2XK 2523, URB2K 2621, UA2K 2740, UA2N 2831, UB2K 2836, UB2BNK 2874

* Rc5 1364 finns att köpa hösten 2023 och kommer att då införskaffas.

Godsvagnar

Godstågsloken, d.v.s. Ma, Ma2, Re/241, 243, Da, Rc2, Rc3, Rc4 och Rc5-loken samt dieselloken och ångloken, har ett stort antal varianter av tåg att dra. Ett containertåg, ett tankvagnståg, ett tåg med täckta godsvagnar av äldre typ, ett tåg med täckta godsvagnar av modernare typ, ett tåg med öppna godsvagnar, ett gammeldags tåg som består av vagnar lastade med kocks, ett tåg för transport av flis och ett tåg för transport av timmer kan ställas upp på spåren. Vagnarna kan naturligtvis också blandas efter" tycke och smak" för att utgöra ett tåg typisk för sin tid. T43 249, Ma 874, Da 936, Hg 656 och E2 1333 har ett godståg som har vagnar med nummer i ett format som gällde före 1966. Allt som allt har jag 224 godsvagnar. Ett tidstypiskt godståg om 600 meter kan ställas upp på rälsen. De flesta av mina godstågslok klarar av uppgiften att dra ett så långt tåg på slät mark. Dock är det lite svårt för T21 som är alldeles för lätt för att orka dra den tågvikten. T21 klarar av ett tåg om ungefär 300 meter. Även Hg-loket som är lätt har svårt med längre tåg. Starkast är Ma 875 som är lågt växlat, har slirskydd på två av de sex drivande axlarna och som väger 519 gram.

Här kommer ett litet smakprov på Ma 875 med ett godståg från 70- eller 80-talet, filmat 14 april 2014.

Och här kommer Re 1426 med ett godståg från idag, filmat 2 december 2015.

Bilder från 9 april 2014

Stationen i Åkestad med tre Green Cargo-lok framför.

Vänster sida ser ut så här. Underst i bild syns också ställverket och de tre köraggregaten.

Och höger sida ser ut på detta sätt.

Så här långt hade projektet kommit den 9 april 2014. Närmast ser vi lokstationen. Där står just nu alla lok ur epok 3 och 4 uppställda. Bortanför ställverket uppe till höger står loken ur epok 5 och 6 på ett stickspår, förutom de båda Rc6-loken som är kopplade till godståget. Backen som ska leda upp från det lägre planet till det övre från spår 3 syns uppe till vänster. Nästa steg i byggandet blir att bygga det övre planet. Spåret i mitten av bilden, vilket passerar bakom stationen ska leda upp till det övre planet via en lång backe. Förhoppningsvis kommer loken att orka dra upp även ett 600 meter långt tåg. Godståget som syns i överst i bilden är cirka 500 meter långt. Alla växlar, utom de som ska ligga på det övre planet är inkopplade och fungerar perfekt. Nu under sista helgen i januari 2016 har jag fått tid att sätta ihop lokstallet, som länge låg i sin låda som byggsats. Det har nu placerats allra närmast i bild, så att fyra av loken har kommit under tak. Till höger i bild kommer perrongen att hamna. Ett tåg med nio personvagnar kommer att kunna få plats på stationen. Till vänster om mitten syns tre parallella spår. Där kommer stationerna Stensby och Nordintorp att få samsas om utrymmet. Men först måste alltså det övre planet komma på plats.

Lantvillan med tillhörande uthus från Jeco kom på plats i november 2014. Efter att ovanstående bild blev tagen har tomten omgärdats av en häck som jag fick i julklapp 2014. Även ett mindre ställverk har tillkommit. Det kommer senare att hamna vid stationen Stensby som ännu bara är på planeringsstadiet.

Efter en del tittande på tågfilmer på YouTube konstaterade jag att det är väldigt många X2000-tåg som passerar på linjen mellan Göteborg och Stockholm. Eftersom min fiktiva station ligger på linjen mellan Gryteborg och Stenholm så måste alltså sådana tåg passera stationen Åkestad ganska ofta. Följaktligen blev det att införskaffa ett X2000-tåg till och det anlände i slutet av oktober 2015, så nu kan sådana tåg passera eller göra uppehåll i Åkestad i båda riktningarna på en gång.

Den 28/10 2015 klockan 15.50 såg jag här i Borås Ma 876 passera med ett containertåg på väg mot Skandiahamnen. Kul att se att förebilden till mitt andra Ma-lok fortfarande är i bruk. Tyvärr konstaterar jag att det är svårt att få tag i vagnar med containrar med rätt märkning. De flesta containrarna som fanns på tåget tillhörde Maersk och de var 40' långa. Jag har inte sett någon leverantör som har vagnar lastade med sådana containrar.

Några filmer som jag lagt ut på YouTube

Till slut så fick jag lite tid över för att bygga upp lokstallet som jag köpte för många år sedan. Byggsatsen är från Vollmer och har artikelnummer 5759. Ovan genomförs en provkörning som visar funktionen, filmat 1 februari 2016.

Här är en liten filmsnutt från 1960-talet, filmat 7 april 2021.

Här är en film med ett trafikspel från 1960-talet. Den här gången med en lite rörligare filmkamera, filmat 17 oktober 2022.

Här är en liten filmsnutt från 1970-talet, filmat 7 april 2021.

Här är en film med ett trafikspel från 1970-talet, närmre bestämt 1973, epok 4a. Den här gången med en lite rörligare filmkamera, filmat 18 februari 2023.

Här är en liten filmsnutt från 1980-talet, filmat 25 april 2021.

Här är en film med ett trafikspel från 1980-talet. Den här gången med en lite rörligare filmkamera, filmat 22 juni 2022.

Här är en film med ett trafikspel från 1987, epok 4b, filmat 6 april 2023.

Här är en liten filmsnutt från 1990-talet, filmat 3 juni 2021.

Här är en liten filmsnutt från 2000-talet, filmat 20 juni 2021.

Projektets framåtskridande/loggbok

3/2 2016
Äntligen blev det första tåget som jag köpte 2005 komplett. Rc6 1414 har nu också begåvats med en förstaklassvagn bakom sig i tåget med blå vagnar med röd rand längs sidan. Roco har ju återigen gjort en serie med vagnarna från mitten av 1990-talet till 2010 och då gjorde man också en förstaklassvagn, vilket inte fanns då jag började mitt järnvägsbygge.

2/9 2016
Nu har jag börjat bygga det övre planet. En till växel har införskaffats vilket gör att stickspåret innanför lokstallet görs om till ett spår som medger genomfart ut till den inre spårslingan. En dag kanske det spåret kan anslutas till en underjordisk uppställningsplats för tåg. Vi får se hur det blir med den saken i framtiden.

28/9 2016
Idag uppnåddes en milstolpe i mitt MJ-projekt. Det övre planet är på plats och anslutningarna till det nedre planet, med två nya backar fungerar. Genom att ställa om sex växlar kan tåget nu trafikera alla tre slingorna i följd utan att man behöver göra någonting. Från inre spåret, spår 1, till det mellersta spåret, spår 2, till det yttersta spåret, spår 3, till det inre spåret igen och så vidare runt. Några bilder visas nedan.

Tåget kommer här upp för backen från det yttre spåret, spår 3 till det inre spåret, spår 1.

Här kommer tåget på mötesspåret vid det som ska bli stationen Stensby.

Här kommer tåget nerför backen och ankommer strax till Åkestad efter att ha rundat kurvan i förgrunden.

Tåget har nu passerat Åkestad och åker in i tunneln...

...för att strax komma upp i backen till det övre planet och till stationen Stensby.

2/10 2016
Nu är alla sladdar till växlar och omkoppling av de tre spåren vid Stensby station inkopplade. Även växeln till stickspåret vid Åkestad är inkopplad.

4/10 2016
Idag kom stationen vid Stensby på plats.F 702 gör uppehåll vid stationen Stensby med tåget från början av 50-talet.

6/10 2016
Vid provkörning visade det sig att jag skurit ut för lite material i tunnlarna på vänster sida av anläggningen. Ma-loken fastnade och backspeglarna på Rc-loken skrapade i. Nu är det tillrättat. Provkörningen fortsätter. Godståget med 24 containervagnar sätter godstågsloken på prov uppför backarna. Tyvärr visar det sig att många lok inte är starka nog, eller är tillräckligt tunga för uppgiften. Med 20 containervagnar klarar alla T44, med A-änden först och under en hel del slirande på spåret, att dra upp tåget till övre planet. Da 936, Ma 875, Rc2 1054, Rc2 1091, Rc4 1164, Rc5 1374, Rc6 1396, Rc6 1414 och Re 1426 står pall för uppgiften att dra 24 vagnar, d.v.s. med ungefär 400 meters längd på tåget. Övriga lok slirar innan de når backens krön eller så är de för motorsvaga. Fortsatt provkörning kommer att visa hur långa tåg jag kan ha efter varje lok. Förhoppningsvis kommer det att gå att köra ett 600 meter långt tåg, men fortsatta provkörningar får visa om det går. Persontågen går utmärkt att dra upp för de flesta av loken som har den uppgiften. Jag hade mina frågetecken runt F 702, men loket klarar att dra upp de sex vagnarna som ingår i dess tåg till Stensby station.

19/10 2016
Jag konstaterade att F 702 klarar av att dra upp precis sju personvagnar till Stensby, så en 40-talsvagn som passar in i tåget som har märkning före 1956 har nu införskaffats. Tåget består nu av två vagnar från 1926, en klass 2 och en klass 3, fyra vagnar från 1930-talet, klass 3, och en vagn från 1940-talet, klass 2 och 3. Förhoppningsvis avbildar det hur ett snälltåg kunde se ut i början av 1950-talet.

28/10 2016
Perrongen för spår 2 och 3 vid Åkestads station börjar komma på plats. Rapidloket har nu fått tre egna vagnar att dra. Några vagnar från slutet av 1960-talet har införskaffats vilket gör att det loket inte längre behöver samsas om vagnarna med Rc2-loket från 1970.

12/11 2016
Provkörningen fortsätter och jag konstaterar glädjande nog att det går att komma runt hela slingan på spår 1 med ett 600 meter långt godståg. Alla Roco-loken och Ma-loket klarar av uppgiften. Dock måste man arrangera tåget så att de lättare vagnarna går sist och att vagnarna med littera Laaeilprs från Hobby Trade inte går för långt fram i tåget, för då spårar de ur i växeln som kommer efter backen från spår 3 strax innan Stensby station. Om tåget kör upp för backen från spår 1 till Stensby station så går det rakt fram i växeln och då spelar detta ingen roll. Vad som ska göras härnäst är att lyfta upp spåren framför lokstallet i Åkestad och spackla igen springorna mellan styrofoam-skivorna i det området. Övriga springor är nu igenspacklade på det undre planet. Framkanten har också klätts med "gräs".

Nedan några bilder från det aktuella läget.

 

20/12 2016
Idag anlände tre stycken tyska godvagnar till järnvägen i Åkestad. Tidigare har järnvägen bara bevistats av två utländska vagnar, en täckt godsvagn från DSB och en gastankvagn från DB. Dock är synen av de här vagnarna ganska vanlig på järnvägen i den stora världen. Godsvagnar från Transwaggon trafikerar dagligen de svenska järnvägarna. Så här ser vagnen ut.

3/1 2017
Och då blev Ra-lokets tåg så komplett som det kan bli i nuläget. De två sista vagnarna i tåget anlände idag. Det verkar vara svårt att få tag i förstaklassvagnen från slutet av 60-talet. Den verkar vara slutsåld, så det här tåget får bli med fem vagnar. Under helgen så spacklades de kvarvarande springorna i styrofoamen vid lokstallet igen. Nästa steg blir att måla perrongerna och sedan kanske det går att få ut lite ballast i stationsområdet vid Åkestads station.

25/1 2017
Nu har de fyra Roco-vagnarna från 80-talet fått sällskap av två 60-talsvagnar med utseende från tidsperioden i slutet av 80-talet och början av 90-talet, den sista i littera B12 anlände idag, så nu är det tåget också komplett. Jag konstaterar att nu får det räcka med personvagnar, för nu blev den sista platsen i hyllan för personvagnar upptagen. När NMJ kommer ut med resgodsvagnarna och restaurangvagnarna som jag beställde för flera år sedan får jag placera dem i en annan hylla.

Häromdagen konstaterade jag att den avslutande rampen på den stora perrongen mellan spår 2 och 3 inte tillät servicefordon som ska köra på perrongen att passera spåren på ett logiskt sätt, så nu är den avkortad något. Som mest kan nu ett nio vagnar långt persontåg stanna vid perrongen, om inte fler än två vagnar är littera A7 eller B7. Vid perrongen på spår 1 kan man i undantagsfall få plats med sju vagnar, men då gäller det att inte någon vagn är av littera A7 eller B7. Normalt bör inte längre tåg än sex vagnar stanna där.

31/1 2017
När det är REA på hus gäller det att slå till. Ett hus med "putsad fasad i tidstypisk grå nyans" hade jag tänkt köpa länge, men jag tyckte att det var lite för dyrt. När man sänkte priset på det var det jag som slog till. Jag passade på att köpa en tankvagn från Nordwaggon samtidigt, så tankvagnståget har fått lite tillökning. Å andra sidan behövs det, för det tåget är det kortaste av alla.

Så här ser mitt nya hus ut.

11/2 2017
Tänk vad mycket rätt slirskydd på loken gör! Jag köpte nya slirskydd från Roco och satte på dem på mina T44-lok från Jeco. De var för tunna för att passa direkt, men efter två lager med en remsa av isoleringstejp fungerar de. Nu orkar loken att dra ett 600 meter lång godståg uppför backen, som har en lutning av 3%, till Stensby, alldeles själva. Det gäller bara att de lättaste vagnarna hamnar längst bak i tåget och förutsatt att de går med A-änden först, eftersom hjulen med slirskydd sitter längst bak i boggin i B-änden. Å andra sidan så vet jag inte om man kopplar en ensam T44 framför ett så långt godståg i verkligheten, men mina två lok klarar i alla fall av uppgiften.

Och så har jag målat perrongerna. På ovansidan så ligger det nu "asfalt" och perrongkanten består av "betong".

13/2 2017
Idag anlände drivaxeln till TMZ 1419 som jag beställde för länge sedan med hopp om att MJ-Specialisten skulle få tag i en. Så nu kan även det loket klara av att dra ett långt tåg. Med full gas och med en hel del hjulspinn klarar nu loket att få upp ett 600 meter långt godståg upp till Stensby. Det skulle inte vara fel att få en drivaxel med slirskydd till den andra boggin också, men en är klart bättre än ingen alls. Med hjälp av TMZ 1410, eller TMZ 108 går det att få upp hela det långa tåget till Stensby utan problem.

Och tankvagnarna fick tillökning. Tillsammans med hjulaxeln kom en tankvagn tillhörande Esso som jag kompletterat beställningen med.

22/3 2017
Jag konstaterade att fortfarande rullar många Rc-lok med den blå färgsättningen märkta med Green Cargos logotyp på järnvägarna idag. Tyckte att jag behövde ett sådant lok och Rc3 1135 anlände till Åkestads järnväg idag. Så nu kan jag köra två moderna godståg med Rc-lok samtidigt. Eftersom jag tidigare har ett Rc-lok från Jeco fungerar de två utmärkt tillsammans vid multipelkörning. Samtidigt kom en godsvagn littera Hccmrrs märkt Motortransport, så nu finns det två individer av den sorten på spåren.

Häromdan byggde jag också ett av de hus som legat i asken sedan början av 80-talet, inköpt innan jag flyttade hemifrån. Det ingår nu i bebyggelsen runt Stensby station.

26/4 2017
Efter tittande på YouTube konstaterade jag att Västra Stambanan trafikeras av ett containertåg draget av ett lok från Hector Rail. Eftersom Roco nyligen lanserade ett Rc-lok i sin nya serie i Hector Rails färgsättning så kunde jag inte låta bli att köpa det. Loket heter Fenrisulfven och har nummer 143.059. Jag passade också på att köpa en containervagn och en trailervagn till, så snart når mitt containertåg upp till 500 meters längd.

12/6 2017
Inte för att Västra Stambanan trafikeras så ofta med TågAB:s diesellok, de håller ju oftast till på mindre oelektrifierade järnvägar och kör tåg lastade med timmer, men jag tyckte att jag måste ha en TMY som NMJ nu har tagit fram. TMY 102 anlände idag tillsammans med en containervagn littera Sgnss lastad med en container från Evergreen tillverkad av Märklin. De såg båda väldigt fina och väldetaljerade ut. Containertåget nådde därmed upp till 500 meter. Nu är det bara 100 meter kvar så är tåget så långt som det är ute på linjerna.

27/8 2017
Fler containervagnar från Märklin anlände i fredags. En var lastad med en container från Evergreen och en var lastad med två tankar från Hoyer. Fler sådana vagnar kommer så småningom att införskaffas så att containertåget når upp till 600 meter. Nu är det ungefär 552 meter långt. I Åkestad har en kiosk från Pressbyrån placerats vid järnvägsstationen.

27/9 2017
Jag har bestämt mig för att använda Rocos Universalkoppel på några godståg. Containertåget och godståget från 70- och 80-talet är nu försedda med det kopplet, för 50 nya koppel anlände idag tillsammans med en korvkiosk och två godsvagnar. Den ena vagnen var en Gbs från NMJ och den andra var Märklins containervagn med två tankar från Hoyer. Containertåget blev alltså cirka 17 meter längre och är nu uppe i nära 570 meters längd. Det börjar bli väldigt tungt för Rc-loken att få upp hela det långa tåget upp till Stensby station. Jag får alltså konstatera att maxlängden för vad som är praktiskt genomförbart nu är uppnådd.

11/10 2017
12 juni fick jag ju för mig att jag måste köpa TågAB:s TMY-lok från NMJ. Som jag konstaterat så jobbar ju det mest med att dra timmertåg, så jag måste nog ha några sådana vagnar också. Idag anlände de första timmervagnarna, tillverkade av Trix. Så småningom kommer jag också att skaffa Märklins variant av vagnarna, så att tåget blir någonting. 8 timmervagnar är inget långt tåg, men det får duga. Detta tåg passar egentligen allra bäst till TMZ 108 som ju också har ett utseende som den nuvarande förebilden. De här vagnarna är ju i ett utförande från 2015 enligt tillverkaren och då stämmer ju TMZ 108 allra bäst med verkligheten.

30/10 2017
Idag anlände andra halvan av timmertåget. Det här är delen som Märklin står som tillverkare för, men det är ju precis likadana vagnar som vagnarna från Trix (som ju är Märklins märke för materiel för tvåräls). Det som skiljer är numren på vagnarna. Och det är ju bra, för i verkligheten har inga vagnar samma nummer. Märklins hemsida för vagnarna finns här. TMZ 108 brukar ha 14 timmervagnar efter sig i de filmer på YouTube som jag sett. Trots det så får allt 8 vagnar räcka i den här världen.

24/12 2017
Om man skickar en önskelista till rätt person i Bromma så kanske önskningarna slår in. I mitt julklappspaket fanns ICA-affären som nu tagit plats mitt emot stationen i Åkestad. Så här ser affären ut:

 

4/1 2018
Jag håller just nu på med ballastering av rälsen. Det går åt mycket, så jag var tvungen att åka till Göteborg och köpa lite mer. Passade då också på att köpa en godsvagn från Transwaggon, så nu är det fyra vagnar av den sorten i tåget och Three T TMY 1110 så nu är lokflottan utökad till 25 individer plus de två dragenheterna till X2000.

29/10 2018
Idag anlände ett nytt Rc-lok från Roco, som blir det 26:e i samlingen, tillsammans med en personvagn och en godsvagn. Loket är Rc3 1064 och kommer från tidsepoken mellan 1975 och 1990, vilket är den tidsepok som jag förutom den nyaste materielen har "kraftsamlat" kring. Jag kände att det var ett lok som jag "måste" ha. Personvagnen är en brun 80-talsvagn littera B7 och godsvagnen är en täckt vagn littera Hbikks-v. För övrigt har det inte hänt mycket sedan förra vintern. Järnvägen har fått stå åt sidan för andra aktiviteter.

21/11 2018
Och idag anlände den andra personvagnen av 80-talsmodell littera B7 tillsammans med ytterligare en täckt vagn littera Hbikks-v. Så nu är 80-talståget med nya 80-talsvagnar 6 vagnar långt. Med de två 60-talsvagnarna i Intercity-utförande så kan jag köra ett 8 vagnar långt tåg så som det såg ut mot slutet av 1980-talet och en liten bit in på 1990-talet. Det innebär att både Rc3 1064 och Rc2 1091 eller Rc5 1374 kan användas som dragare beroende på om jag vill köra före eller efter 1990.

23/9 2020
Efter ett längre uppehåll med bygget av modelljärnvägen på grund av att jag håller på att lära mig spela elgitarr så drog jag igång det igen. Jag behövde ta en längre tur med M-L:s bil för att friska upp katalysatorn efter några års avställning, så då tänkte jag att jag åker till Habo och köper lite grejor i hobbyaffären där. En gräsmatta och lite ballast blev inhandlat, samt en restaurangvagn av 60-talsmodell littera RB1 i utförande från 1970 till 1995. Det innebär att flera av tågen äntligen har fått ett utseende som ett riktigt snälltåg, eftersom restaurangvagnar normalt sett alltid gick med den typen av tåg. Järnväg.net har den här informationen om vagnen.

23/10 2020
Eftersom förebilden Herrljunga station trafikeras av rälsbussar som går på Kinnekullebanan från Håkantorp till Lidköping och vidare till Mariestad och Hallsberg så bör ju även Åkestad trafikeras av en rälsbuss. En rälsbuss littera Y1 med nummer 1309 är nu införskaffad. Den gör att trafiken i början av 1980-talet kan efterliknas. Järnväg.net har den här informationen om rälsbussarna.

20/11 2020
Om jag flyttar ner hyllplanet i hyllan med personvagnar några snäpp får jag plats med fler personvagnar. Sagt och gjort, så igår beställde jag två svarta personvagnar till tåget som dras av Rc6 1396. De är nummer 5497 och 5503 så nu är det tåget 8 vagnar långt, vilket är precis så långt som de långa perrongerna på Åkestads järnvägsstation klarar av när 80-talsvagnarna används. De tåg av den här typen som passerar förebilden är oftast ganska långa, så fler vagnar i det tåget behövdes ju.

12/12 2020
Jag har upplevt en brist på stickspår för att parkera vagnar som inte är i trafik. Nu är det problemet löst. Med hjälp av en trevägsväxel och en vänsterväxel från Peco, som jag installerat under veckan, kan jag nu parkera ett helt godståg om 600 meter, om jag delar upp det på tre sektioner om 200 meter. Alternativt kan jag där få plats med tre persontåg med 8 vagnar inklusive lok. Totalt kan jag nu parkera tre persontåg, ett godståg om 600 meter och ett kortare godståg om max 160 meter utan att störa trafiken på spåren. Jag kan även parkera totalt 18 lok utan att de körs, men då får flera lok samsas på samma stickspår. På spår 1 utanför lokstallarna får jag plats med fyra Rc-lok om jag ställer dem direkt mot varandra. På spår 2 kan man parkera två stycken TMZ ihop. På spår 3 och 4 får bara ett lok i taget plats. Flera fel i spårläggningen, vilka ursakar urspårningar, har noterats under veckan och de är nu förhoppningsvis rättade.

23/12 2020
Jag behövde beställa lite smådelar och då beställde jag även en villa som syns ovan, vilken blev levererad idag. Den passar bra att placera vid Stensby station. (Senare hamnade den i Åkestad.)

28/1 2021
Då hade rätt plog till F 702 dykt upp och då tyckte jag att en sådan köper jag. Men då kan man ju passa på att köpa lite annat också, så en personvagn med InterCity-markering och en perrong från Faller blev också införskaffade. Personvagnen är A2G nr 5148 från NMJ.

8/2 2021
Jaha! Då har man blivit medlem i E2-klubben! Idag anlände 2 lok och 2 vagnar som jag beställde i förra veckan. För första gången trafikerar nu ett ånglok Västra stambanan som passerar Åkestad. Att just detta lok kan passera förebildens Herrljunga är inte osannolikt. E2 1333 ägs av Bergslagernas Järnvägssällskap och är stallat i Lärje i Göteborg, d.v.s. Gryteborg i Åkestads verklighet. Loket var under sin aktiva tid i SJ många gånger stationerat i Borås. Modellen är tillverkad av Liliput på uppdrag av Jeco.

Jeco har även tagit fram en ny serie av Ma-lok i det ursprungliga utförandet. Ett sådant blev också inhandlat. Jag valde Ma 874, så nu har jag tre Ma-lok i nummerföljd; 874, 875 och 876. Jag konstaterar att man nu har rättat till några av bristerna som mitt Ma 876 har. Motorn är mycket starkare i den senaste utgåvan.

Containertåget fick tillökning med en vagn från NMJ med blå Green Cargo-containers. Nu saknas bara en vagn till så är det tåget ungefär 600 meter långt, om jag kopplar på alla containervagnarna. Danska Dekas har kommit ut med godsvagnar littera Hbis och en sådan följde också med i beställningen.

9/2 2021
Ytterligare två vagnar med InterCity-märkning landade här idag. De två vagnarna är B5F 4768 och B1G 5159 från NMJ. Det innebär att Rc3 1064 får ett alldeles eget tåg att dra och slipper konkurrera med Rc2 1091 om tåget från 1975 och framåt till 1990. Med leveransen kom även ytterligare en restaurangvagn, RB1 5189, så nu kan två tåg från tiden mellan 1970 och 1995 se ut som riktiga snälltåg på långlinje. Ett litet stationshus från Joswood som ska bli stationshuset i Nordintorp kom också. Nu gäller det att bygga ihop det bara.

11/2 2021
Jag fick för mig att parkera 12 stycken lok framför lokstallet i Åkestad och ta en bild på dem. De har ett årtionde gemensamt. Alla kunde de synas på järnvägarna under 1970-talet.


12/2 2021
Visst måste väl Ma 874 få ett eget persontåg att dra! Loket byggdes ju 1954 och användes i början i all sorts trafik. Om jag köper några vagnar ur NMJ:s serie av 40-talsvagnar med märkning före 1956 så kan jag även ta några 30-talsvagnar och komplettera med så får jag till ett hyfsat 50-talståg. F 702 får ett lite kortare tåg, men vad gör det. Det loket har ju i alla fall fullt sjå med att få upp 7 vagnar uppför backarna. Sagt och gjort. Idag anlände två vagnar, Co8d 3518 och BCo7b 4462 ur den serien. Jag hade egentligen beställt Co8d 3488, men den som plockade ordern missade på en siffra i artikelnumret. För att rätta till ringde jag och de skickar nu den de hade missat och jag köper den vagn som de skickade av misstag. Den vagnen fanns inte med på hemsidan, vilket de hade missat att lägga in. Hade de lagt in den så hade jag i alla fall beställt den. När jag nu ändå beställde lite mer så var det lika bra att få med det lite större godsmagasinet, som visas nedan och två godsvagnar också. Dekas Hbis och en Gus märkt Ramlösa-vatten från NMJ hängde med.

15/2 2021
Då anlände den vagn som missades i leveransen förut. Då hade jag tänkt att köpa den återstående Co8d-vagnen och åkte till Habo. Men det visade sig att han hade fel i sitt lagersaldo, så den vagnen fanns inte i lager. Jag köpte en BCo7b istället samt två Hbis-vagnar från Dekas och den andra Gus-vagnen märkt Ramlösa-vatten. En beställning lades på Co8d, så när den kommer skickas den till mig. När jag fått den har jag samtliga 40-talsvagnarna från NMJ. (Senare visade det sig att den vagnen var slutsåld och inte kunde beställas längre.)

1/3 2021
Gras-Master 3.0 Profi, d.v.s. en apparat med vars hjälp man kan sätta dit statiskt gräs på anläggningen, som jag beställde i höstas, kom hem till Hobbybutiken i Habo för några dagar sedan. Jag kände att jag behövde hjälp och goda råd med att skaffa förbrukningsmaterielen till den så jag åkte till Habo. Ytterligare en godsvagn littera Hbis från Dekas blev också införskaffad plus lite annat att bygga landskapet med.

6/4 2021
Just nu så är det 1970-tal i Åkestad. Årtalen inom årtiondet varierar lite beroende på vilka lok och vagnar jag behagar köra just då. Det finns ju en brytpunkt vid 1973 då frontändesskärmarna ersattes med bokstäver. Även ombyggnad av Ma- och Ra-lok gjordes i mitten på årtiondet och även "köttstämpeln" ersattes med "frimärket", d.v.s. SJ-märket på personvagnarnas sidor som byttes ut efter hand. Godsvagnar konstaterade jag att jag inte hade så många "renodlade" 70-tal, så för att få till ett rejält godståg behövde jag även använda många 80- och 90-talsvagnar. NMJ har många godsfinkor littera G och jag har köpt många redan, men några till skulle inte skada och någon liten födelsedagspresent till mig själv skulle ju sitta fint. Två godsfinkor littera Gbs anlände med posten idag. De är Gbs 150 4 257-1 och Gbs 150 1 850-6 och förlänger 70-talståget med 28 meter.

30/4 2021
Tyckte att jag ville ha två långa godsvagnar från Roco, så igår beställde jag dem. De är Habins 278 2 394-8 märkt Nordisk Transport Rail och Habins 278 2 207-1 märkt Nordwaggon. De båda vagnarna är från 1990-talet och märkta SJ, så tidsperioden jag kan ha dem på min modelljärnväg är lite begränsad.

12/5 2021
Då har några av restaurangvagnarna från HNoll kommit fram till handlarnas lager. Beställde direkt R4R 5441 och samtidigt fick även NMJ Y1 1322 i blå-röd Inter Regio-version hänga med och de anlände idag. Fick också ett litet jobb idag, en riksfärdtjänst till Göteborg, inte långt från Hobbycenter. För att slå hål på lite väntetid så slank jag in och kollade vad jag kunde hitta för roligt där. Upptäckte att jag inte hade en brun 80-talsvagn som de hade på hyllan, Roco A7 5231, så den blev inköpt. Även en kombivagn med last av två semitrailers Karlsson transport blev införskaffad, så nu är containertåget mer än 600 meter långt.

26/5 2021
Idag blev det ett litet jobb till Göteborg, samma som den 12/5. Det blev att slinka in på Hobbycenter och göra av med lite pengar igen. Upptäckte en Tbis från Roco som tidigare tillhört en sats men som nu såldes ensam. Även en containervagn med Coop-containers från NMJ blev inköpt.

3/6 2021
Nu har den nya upplagan av Jeco X2000 nått butikerna. Jag beställde direkt ett blå-vitt tåg som kan köras under 1990-tal och tidigt 2000-tal. Även några kompletterande vagnar ur den tidigare upplagan till X2000 hängde med, så att tåget ser ut som det gör ute på linjen. När jag ändå beställde så fick en godsvagn Habins Nordwaggon från Roco hänga med. Det blev lite handpåläggning för att vända kontakterna på det nya X2000-tåget. De nya och gamla vagnarna hade inte kontakterna kopplade på samma sätt, så lyset fungerade inte i manövervagnen.

5/6 2021
Jag såg ett Vectron-lok i Hector Rails målning när jag var på Hobbycenter den 26/5. Efter lite funderande bestämde jag mig för att köpa det och igår hamnade jag på ett jobb i Göteborg, så då blev det inköpt. Det är Roco 73973, Hector Rail 243.001

9/6 2021
Igår åkte jag till Habo Hobby och köpte ett Digitalset bestående av en Z21 Profi. Jag tog också med mig 5 lok som jag fick hjälp med att sätta i dekodrar i, så nu är Rc6 1396, Rc2 1097, Rc3 1135, 143.059 och Re 1426 digitaliserade.

16/6 2021
Idag blev det en Göteborgsresa med jobbet igen. Slank in på Hobbycenter under väntetiden och köpte en kombivagn lastade med två semitrailers från Carlsberg. En öppen lådvagn littera Eaos fick också hänga med. 

26/6 2021
Och i onsdags blev det Göteborg igen med jobbet. Den här gången blev det fyra ESU-dekodrar för NEM652, en honkontakt för de dekodrarna så att även Rc2 1091 kan digitaliseras så småningom, samt en stor påse grå ballast. Samma dag kom två ljuddekodrar till mina två Jeco T44 som jag hade beställt. Tyvärr missade jag att jag skulle beställt dessa med högtalare, så jag fick skicka iväg en ny order på högtalarna. Rc5 1374, Rc6 1414, Ma 875, T44 269 och T44 349 är nu digitaliserade. Nu är det 20 lok kvar att digitalisera + 2 rälsbussar. Först i tur står X2-drivenheterna, men ljuddekodrarna till dem var tillfälligt slut, så jag har beställt enklare dekodrar som jag sedan flyttar till de tre TMZ-loken när X2-dekodrarna anlänt. Även en ljuddekoder till T43 249 är beställd. En av dekodrarna NEM652 med 8-pol har jag ännu inte bestämt mig för var jag ska sätta. Den passar i ett flertal av mina ännu så länge analoga lok.

När nu alla lok som är placerade i lokstallet har dekoder monterad kom jag på att jag så klart ska riva bort alla isolerande skenskarvar framför lokstallet. Det fixades i torsdags. Så nu behöver jag inte ställa om någon switch för att komma åt det lok som jag vill köra med.

29/6 2021
Idag kom fem dekodrar som jag beställt. Tre av dem monterades i drivenheterna X2 och det fungerade perfekt. Jag bestämde mig också för att de dekodrarna får sitta kvar i de tågen. Jag vill nog ha ljuddekodrar i TMZ-loken också. En dekoder till T43:an visade sig vara en felbeställning, för loket hade högtalare redan monterad, så jag ringde till MJ-Hobby och de kunde skicka mig den korrekta istället och jag skickar tillbaka den som inte var rätt. Med dem kom en kapellvagn Shimmns från Roco märkt SSAB. Den fjärde dekodern försökte jag sätta i Ma 876, men det fungerade inte. Jag får utreda orsaken. Kanske måste det vara en särskild dekoder till den.

30/6 2021
Onsdag igen och då blev det en tur till Göteborg med jobbet. Tre dekodrar blev inhandlade på Hobbycenter, två NEM652 och en 21MTC. På hemvägen var det att åka förbi det lokala utlämningsstället och plocka upp det jag beställt på tisdagen, två restaurangvagnar från Hnoll, en röd och en svart samt rätt dekoder till T43 249. Hem och sätta i den i loket och det gick perfekt. Även Da 936 fick sin dekoder monterad. Provade att sätta i den nya 21MTC-dekodern jag köpt i Ma 874 och det gick bra. Provade den dekodern som krånglade igen i det loket och samma fel. Uppenbarligen är det fel på den dekodern. Bestämde mig för att sätta den nya dekodern i Ma 876. Nu fungerade det som det skulle och jag konstaterade att nu går det loket som det ska. Det blev mycket bättre dragkraft i det. Nu har jag två NEM652-dekodrar kvar att montera och det ska bli i T21 64 och Rc2 1091. Den krånglande dekodern får jag se om jag kan åtgärda genom att göra en reset på den. Annars får jag reklamera den och be att få en ny.

2/7 2021
Igår rev jag bort de isolerande skenskarvarna vid stationen i Stensby, så nu kan jag ha tåg stående där utan att behöva koppla om någon switch. Idag provade jag också att göra en reset på den fjärde dekodern, efter att jag monterat den i TMY 1110 och det gick utmärkt, så nu fungerar den dekodern också. Den får sitta kvar där tills jag får tag i en ljuddekoder till det loket och till övriga NOHAB-lok. Vill jag köra något av de övriga NOHAB-loken så kan jag ju flytta runt den dekodern om jag känner för det. Den dekodern kommer nog slutligen att hamna i en av rälsbussarna.

5/7 2021
Idag kom leveransen av två reservdelar som jag beställt från Roco den 21/6. Med den leveransen så blir nu Re 1426 med buffert igen. Den försvann, troligen in i dammsugaren, när vi bodde i Upplands Väsby. Den röda ljusledaren till Rc6 1396 som har slutat fungera var den andra reservdelen, vilket också var orsaken till att jag kände mig tvungen att beställa delarna. Lite synd att jag inte sett att Rc6 1414 har tappat fotstegen på ena sidan innan jag beställde. Det får bli en annan gång. Frakten var dyr, 9,50 €, dyrare än själva delarna. Idag har jag också beställt ljudkort till Ra 994, Ma 874, Ma 876 och till F 702. Jag har i och för sig satt i en vanlig dekoder i Ma 876, men när jag ändå skulle ha ljuddekoder till de tre andra Jeco-loken tyckte jag att det var lika bra att få ljuddekoder även till det loket. Den dekodern får hamna i en rälsbuss så småningom. Nu är det bara 5 diesellok som saknar ljuddekoder och 3 Rc-lok som saknar vanlig dekoder. Sedan är allt digitaliserat. Ljuddekoder till TMY-loken måste jag nog beställa direkt från NMJ.

6/7 2021
Och idag kom dekodrarna jag beställde igår. Jag började med dekodrarna till Ma-loken, men det blev tyvärr en liten besvikelse. De är felprogrammerade, så det lyser rött i färdriktningen och vitt bakåt. Jag får kontakta MJ-Hobby och se hur de kan hjälpa mig. I bästa fall kan de guida mig att programmera om dem, eller så får jag skicka upp dem så får de rätta till felet. För Ra-loket och F-loket var dekoderinstallationen utan problem, så nu är de digitaliserade. Den dekoder som jag provisoriskt satt i Ma 876 fick ny tjänstgöring i TMZ 108 (1423). Börjar fundera om jag verkligen ska ha ljuddekodrar i TMZ-loken. Det är väldigt mycket pengar för lite ljud. Det kanske räcker med att ha det i TMY-loken.

7/7 2021
Fick svar på mitt mail till MJ-Hobby om Ma-dekodrarna och jag ska skicka tillbaka båda två till dem för omprogrammering. Jag var också i Göteborg med jobbet och slank in på Hobbycenter och köpte en Plux22 dekoder. Provade att sätta den i Rc3 1064 och det fungerade normalt med ljusen. Det fanns också möjlighet att tända och släcka lysena med hjälp av olika funktioner, men de behöver man ju inte använda.

9/7 2021
Och då var det bara fem diesellok kvar som inte fått några dekodrar. Två har fått provisoriska vanliga dekodrar i stället för ljuddekodrar, men de dekodrarna ska ju till rälsbussarna så småningom. Igår beställde jag två Plux22 till de två återstående Rc-loken, Rc2 1054 och Rc4 1164 och de kom idag. Alla ellok har nu dekodrar monterade, utom Rc2 1091, det gamla Fleischmann-loket, eftersom jag måste koppla in en kontakt för dekodern genom att löda dit den, men dekodern är i alla fall inköpt. T21 64 har inte heller fått sin dekoder monterad, men det blir snart fixat.

10/7 2021
Då var dekodrarna monterade i T21 64 och Rc2 1091.  Båda två krävde en hel del pyssel för att få dekodrarna på plats. På T21 64 fick jag bryta loss en bit av metallen i chassit för att dekodern skulle få plats, men sen gick det fint. För att få dit dekodern i Rc2 1091 behövdes en hel del lödning och omdragning av kablar. Det var egentligen inga större problem med det. Det tog bara lite tid. Har dock lite problem med dålig kontakt på hjulen. Fick göra rent släpkontakterna mot hjulen. Sedan gick det lite bättre, men loket går lite ryckigt i alla fall på full fart. Behöver kanske experimentera mer med motorstyrningen för att få det bra. Det innebär att nu saknar bara de fem "gammeldanska" NOHAB-loken egna dekodrar. Behöver få in lite mer pengar bara. Ljuddekodrar är väldigt dyrt.

8/8 2021
Då har de sista dekodrarna som jag har beställt kommit. Till de två TMY beställde jag dem direkt från NMJ. Till TMZ fick Habo Hobby leverera dem med ljudfiler från ESU. Tyvärr har ESU "glömt" att koppla in bakljusen, så jag måste få hjälp att programmera så att dessa funkar på de tre TMZ-loken. Gammeldanskarna låter nu som diesellok hela bunten. Nu så saknas bara dekodrarna till de två Ma som är på omprogrammering. Rälsbussarna får nu de två dekodrar som jag provisoriskt haft i några diesellok. Det innebär att digitaliseringsprojektet snart är fullbordat.

9/8 2021
Rälsbussarna Y1 1309 och Y1 1322 har nu också fått sina dekodrar monterade. Y1 1322 fick ESU 59659 och Y1 1309 fick Zimo 634C. De båda dekodrarna behöver programmeras om. På 1322 fungerar inte bakljusen, men det gör de på 1309, som innerbelysningen inte fungerar på, men det gör den på 1322. Uppenbarligen är en ESU LokProgrammer nödvändig att skaffa om jag ska få rätsida på de felen. Behöver ju även få lite rätsida på belysningen på X2000, som ju är lite knepig i och med att man måste växla bakljusen manuellt. Då är det bara de två Ma-loken som är utan dekodrar i nuläget. Får hoppas att MJ-Hobby kan fixa dem när deras semester snart är slut.

10/8 2021
Jag hade egentligen inte tänkt att köpa Roco Rc3 1065, men det dök upp ett exemplar hos Habo Hobby. Jag ångrade mig, så jag köpte det. Idag fick jag det levererat. Det ska få dra både persontåg och godståg i modern tid, så som jag har sett Rc3-lok användas på filmer på YouTube.

16/8 2021
Peter på Habo Hobby meddelade att om jag kom över till Habo så skulle han fixa så att bakljusen på TMZ-loken lyste. Idag var jag där och jag tog även med mig de tre X2, de två Y1 och T44 376. Det var enkelt för honom att korrigera de tre TMZ. Lite längre tid tog det att programmera om X2. Peter försökte få X2 2006 att blinka med bakljusen, men det gick han bet på. De andra två ska ju lysa med fast sken, så efter att läst i Zimos manual var det lite enklare. Innerbelysningen gick inte att tända i Y1 1309 med Zimo 634C, eftersom den saknade tillräckligt med utgångar. Vi satte i en ESU 59619 och då blev det som det skulle. Han programmerade de två Y1-dekodrarna enligt specifikation för dem. Tyvärr visade det sig att det är något fel på kretskorten i rälsbussarna, för bakljusen fick vi inte att fungera. Nu har jag en Zimo 634C över. Den spar jag till nästa lok på inköpslistan. T44 376 lämnades kvar för reparation och installation av ljuddekoder.

19/8 2021
Idag kom äntligen de felprogrammerade dekodrarna till Ma-loken tillbaka korrigerade. Det innebär att mitt digitaliseringsprojekt nu är fullbordat. Igår fick jag jobbet att köra till Göteborg och vänta kvar där och sedan köra hem kunden. Som vanligt slank jag in på Hobbycenter. En tågsats med lok och tre vagnar från Trix hade jag funderat på att köpa ett tag och nu slog jag till. En svart personvagn Roco B7F 5497 blev också inköpt. Den vagnen har jag förvisso tidigare, så det här blev en dubblett, men för att få till två svarta tåg med lite längd, så får det bli så. Tågsatsen består av Hectorrail 241.002 och tre Eanos fyllda med skrot. Samma vagnar som jag för övrigt köpte från MJ-specialisen i Luleå 2015 i en sats, så där blev det tre dubbletter till.

25/8 2021
Den 5/10 2017 tyckte jag att åtta vagnar fick räcka i TÅGAB:s timmertåg, men jag konstaterar nu att tåget känns lite för kort och eftersom Hobbycenter säljer timmervagnarna styckevis, så utökade jag idag tåget med två vagnar från Märklin eftersom jag idag fick körningen till Göteborg igen. De två vagnarna har artikelnummer 47093-2 och 47093-3.

15/9 2021
Igår var jag på Knallebygdens modelljärnväg här i Borås och väl där så betalade jag medlemsavgiften för den återstående delen av året, så nu är jag medlem. Deras hemsida finns här: www.knallebygdensmj.se. Idag fick jag körningen till Göteborg och slank in på Hobbycenter. Med mig ut därifrån följde en dubbel containervagn lastad med två semitrailers märkta Ewals. Men nu får det vara slut med inköp av containervagnar. Tåget får nu bara precis plats på uppställningsspåren vid Nordintorp.

18/9 2021
I onsdags bestämde jag mig för att nu var det dags att köpa även E2 904, har funderat på det ett tag nu. Jag har ju varit väldigt nöjd med E2 1333 och igår blev det nya loket levererat. Nu kan jag köra två ångloksdragna tåg. Om jag vill köra dem åt varsitt håll gäller det att hålla tungan rätt i mun, för det ena loket måste man köra med framändan åt bakvänt håll i körkontrollen. Jag beställde även Roco 74515 A7, som såg ut att finnas i lager, men de hade fel på lagersaldot. Vagnen är nu restnoterad, men beställd och kommer så fort de fått hem den.

22/9 2021
Idag fick jag körningen till Göteborg, som så ofta på onsdagar. Jag slank in på Hobbycenter och tänkte köpa nya numret av Modelljärnvägsmagasinet och kanske någon godsvagn för runt 300 kr. Döm om min förvåning när jag hittar en sprillans ny Roco 44726, en personvagn littera B7M i blå-svart utförande. Jag frågade Anders, affärsinnehavaren, var han hittat den och han svarade att han hade rensat lite på lagret och hittat den där. Jag har den här vagnen sedan tidigare, inköpt för 12 år sedan, så det här blir en dubblett, men för att få lite fler vagnar till ett tåg så som de såg ut i mitten av 1990-talet och framåt till slutet av 2010-talet så får jag nog acceptera dubbletter. Den vagnen överskred med råge min tänkta budget, men när jag hittar något som jag tycker att jag saknar så får jag ta den smällen.

1/10 2021
Då kom personvagnen som jag beställde den 15/9, A7 5513 så nu är det svarta persontåget 11 vagnar långt. Det går alltså att dela upp det på två delar. Rc3 1065 kan dra en del och Rc6 1396 kan dra den andra. HNoll lär ju komma ut med fler svarta personvagnar efter årsskiftet och då får jag väl skaffa några där också.

Förra gången jag var på KMJ berättade Curt att på ett ställe hade man tänkt att bygga en station, men än hade ingen påbörjat någon sådan. Jag vaknade en natt efter det och låg och tänkte. Plötsligt slog det mig att den stationen ska ju jag bygga. Igår beställde jag de första delarna, fyra stycken långa växlar, tillverkade av Peco. Det kommer att bli en hyfsat stor station. Det blir dubbelspår som växlas ut med ett sidospår åt varje håll, totalt fyra spår vid stationen, tre spår vid perronger och ett spår som bara passerar. Längden på perrongerna blir 3,3 meter, vilket gör att ett tåg med 10 vagnar littera A7/B7 samt ett Rc-lok kan få plats där. Totalt blir det fyra sektioner om 1,2 meter vardera, d.v.s. 4,8 meter. Det ska bli spännande att bygga detta. Det blir också något jag får ta hjälp av övriga klubbmedlemmar för att klara av, vilket blir en bra skola för att kunna fortsätta med bygget här hemma också.

6/10 2021
Idag hade jag körningen till Göteborg igen. Slank in på Hobbycenter och tänkte köpa Peco flexräls code 83, men han lagerförde inte den varianten, eftersom den har ett amerikanskt utseende. Får köpa den rälsen på Habo Hobby istället. Då köpte jag två begagnade växlar från Roco och ett lokstall Vollmer 45752 för två lok istället, vilka jag kollat in tidigare. Lokstallet ska hamna i Stensby och i det så kommer ångloken att stå. Jag kommer också så småningom att fixa en liten kolningsanläggning med vattenhäst där. Kollade lite i hyllorna i affären och upptäckte att han letat fram fler vagnar från lagret. Satsen med två blå vagnar med röd rand som Roco släppte 2011 fanns nu helt plötsligt och den måste jag ju bara ha. Vagnarna AB9 5238 och B9 5317 passar perfekt in i det första tåget som jag köpte 2005 som nu till sist nått sin fulla längd om åtta vagnar, nio om jag även kopplar på den blå-röda Lima-vagnen.

12/10 2021
Idag fick jag en riksfärdtjänst till Falköping. Åkte ner till Habo i pausen mellan lämna och hämta. Köpte två godsvagnar från Roco som kommit med en ny svensk vagn. Vagnarna har littera Hbbinss och är en modern vanlig typ av vagn. Köpte även lite prylar till mitt modulprojekt. Tyvärr har jag nog köpt fel växelomläggare. De är nog manuella och det var ju en miss. Får försöka byta ut dem.

20/10 2021
Igår var jag på KMJ och körde lite med T44 349. Passade också på att köpa två skivor att börja bygga modulen på. Idag hade jag körningen till Göteborg och slank in på Hobbycenter för att kolla om han hade växelmotorer, men det hade han inte. Träffade några andra från KMJ där och då fick jag veta att jag bör skaffa analoga Cobalt växelmotorer. Sagt och gjort, så nu är fyra sådan beställda från Signalsidan. När jag ändå var där så köpte jag en till godsvagn littera Hbbinss så nu är de vagnarna tre stycken.

27/10 2021
Onsdag och då hade jag körningen till Göteborg igen. Har försökt hitta lämplig kabel till mitt modulprojekt i affärerna här i Borås, men inte funnit någon. Hobbycenter fick sälja det till mig istället. När jag ändå var där så köpte jag även en röd godsvagn övertäckt med presenning littera Rils från Märklin. Den är märkt DB Schenker och är alltså inte svensk, men det är en vagn som jag sett flera gånger på svenska spår, så därför får den vara med. 

3/11 2021
På Hobbycenter kan jag ibland göra fynd, inte prismässigt, men väl sådant jag saknar. Förstaklassvagnen Ao2 5052 från NMJ med märkning före 1970 var slutsåld när jag tidigare försökt få tag i den. Nu hittade jag plötsligt ett exemplar i butikshyllan när jag var där idag. Självklart blev den inköpt. Ra 994 fick nu en vagn till att dra, så det tågsättet är nu sex vagnar långt. Inte nödvändigt med sex vagnar där, så ABo2-vagnen behöver inte användas om man känner för det. Däremot kan jag "låna in" en A2 från vagnarna med märkning efter 1970 så det blir fler förstaklassvagnar i sättet, eftersom jag förstått att expresståget mellan Göteborg och Stockholm bestod av många förstaklassvagnar på 60-talet.

10/11 2021
Jag var hos en klubbkamrat i MJ-klubben för en tid sedan och tittade på hans bana. Han hade Märklins variant av T44 369, vilket vi körde en hel del med. Jag insåg då att det där loket "måste" jag också ha. Idag hade jag körningen till Göteborg och då köpte jag Trix-varianten, d.v.s. den för 2R. Loket har så kallade Telexkoppel, vilket gör att man kan styra avkoppling av vagnar från loken via körkontrollen. Dock måste vagnarna vara utrustade med Märklins kortkoppel eller Rocos universalkoppel. Loket kommer att vara särskilt användbart vid uppställning av vagnar på stickspåren vid Nordintorp. Det gäller bara att vagnarna har rätt koppel, men mina godståg och tillhörande godstågslok har jag numera oftast installerat Rocos universalkoppel i. Tyvärr har en stötdämpare på loket ramlat bort under transporten.

24/11 2021
Idag löste sig problemet med den försvunna stötdämparen på T44 369. Jag fick körningen in till Göteborg och åkte till Hobbycenter i pausen och där kunde jag få en ny av Anders, som lånade den från ett annat lok. I lördags åkte KMJ på julbordsresa med Nässjö Järnvägsmuseum och jag hängde med. Jag fick veta att vagnen vi åkte med fanns utgiven i modell av NMJ. Hobbycenter hade den på hyllan idag så den tillfördes samlingen. Det är B1KT 5114.

6/12 2021
Då har jag fått levererat från MJ-Hobby 10 längder flexräls till modulprojektet. Beställde även två hjulaxlar med metallkugg till X2, så nu är även X2 2040 tyst. Den tickade annars i backriktningen, beroende på att jag inte fått till lagningen av kugghjulet perfekt. Den andra hjulaxeln med metallkugg är reserv. Tidigare har jag beställt en strömavtagare till X2 2029 som katten har haft sönder. Nu fick de in den i lager och då fick den också följa med i den här leveransen.

9/12 2021
Igår fick jag körningen till Göteborg och hoppades att Hobbycenter hade fått hem 241.007 från Roco, eftersom jag sett att andra affärer fått hem dem. Jodå, Anders i affären hade lagt undan en till mig, så som jag bad honom för 14 dagar sedan. Så då har jag fyra lok från Hector Rail. Får hoppas att Roco kommer med Rc-lok i Green Cargos utförande så småningom, men innan dess tror jag det får räcka med lok, såtillvida jag inte kan få tag i ett amerikanskt lok, så att jag kan köra med någonting på KMJ:s US-körningar. I övrigt finns för närvarande inga fler lok som står på önskelistan.

19/12 2021
I fredags installerade jag spåren och växlarna till det som skulle bli Stensbys lokstation och igår byggde jag lokstallet. När jag kör nutid så blir det Hector Rails lokstation med de fyra loken tillhörande det företaget stående där. När jag kör 40, 50, 60 eller 70-tal så kan jag ställa ångloken inne där. Under 80, 90 och 2000-tal kan jag parkera valfria lok där. På lokstationen får två lok plats under tak och två lok kan stå precis utanför lokstallet.

29/12 2021
Onsdag och då fick jag körningen till Göteborg igen. På inköpslistan denna gång stod ytterligare en Rils från Märklin. Nya numret av MJ-magasinet blev även inhandlat.

29/1 2022
I onsdags fick jag körningen till Göteborg igen efter ett längre uppehåll på grund av sjukdom hos de som höll i verksamheten därstädes. Den här gången blev det varken vagnar eller lok inköpta på Hobbycenter. En begagnad Roco-växel samt lite andra tillbehör till landskapsbygget blev inköpta. Nu kunde jag alltså byta ut växel M som den ena spolen gått överhettad i, beroende på att Reed-relät i knappen i ställverket inte släppte. Jag bytte ut växel A till Roco-växeln, rev bort växeln i M och satte dit Lima-växeln som suttit i A. Bytte ut knapparna M i tangentbordet mot de två knappar på F och G som fortfarande fungerade. Ena knappen på F hade slutat att fungera för några dagar sedan och den ena knappen på G hade ju gått sönder på grund av en kortslutning orsakad av att jag råkat komma åt sladdarna vid växeln på ett olyckligt sätt. F och G manövreras nu istället från Märklin-ställpulten som jag även manövrerar växlarna vid Stensby lokstation med. Jag tog den skadade växeln och limmade ihop lite plast från överblivet material från en byggsats så att den fungerar att manövrera manuellt och satte den på rundgångsspåret i Åkestad. I det spåret råkade det sitta en 3/4 spår på lämplig plats, så det vara att sätta dit den fixade växeln på det stället. Den växlar nu ut till ett spår bakom Åkestads lokstation. Sedan kopplade jag strömmen till programmeringsspår på uttaget på Z21 till det nya spåret som isolerats från övrig spårläggning, så nu är det enkelt att komma in på programmeringsspåret. Det är bara att växla in det lok som ska programmeras om via den växeln, istället för att som tidigare lyfta av loket och sätta det på ett spår bredvid.

4/2 2022
Igår tog jag mig tid att bygga ihop perrongen för rälsbussarna. På bilden ovan visas hur det ser ut med en rälsbuss parkerad framför. Idag hade jag en körning till Göteborg (Hisingen) med lång väntetid mellan lämna och hämta, så jag åkte in till Hobbycenter och köpte en till Rils från Märklin, så nu har jag tre stycken av den sorten.

9/2 2022
Onsdag och då fick jag den vanliga körningen till Göteborg. Idag hade jag ingenting bestämt innan vad jag skulle köpa på Hobbycenter. Kom på att nu kanske det är dags att börja befolka modelljärnvägen. Den nybyggda perrongen enligt ovan fick nu sex stycken figurer som ser ut att vänta på ett ankommande tåg.

16/2 2022
Den här onsdagens inköp på Hobbycenter blev en begagnad Roco-växel och lite olja från Märklin. Växeln är tänkt att bilda ett stickspår till ett framtida lokstall vid Nordintorp.

23/2 2022
Som så ofta på onsdagar blev det riksfärdtjänst till Göteborg. Som vanligt tog jag en sväng förbi Hobbycenter i pausen. Hade egentligen inga planer på att köpa något, men det blev i alla fall inköpt en containervagn littera Sdggmrss. Det blev Roco 77390 som är lastad med två semitrailers märkta DB Schenker som jag gått och funderat på att köpa ett längre tag, trots att jag egentligen inte behöver fler containervagnar. Nu är containertåget så långt att det går att dela upp på två rejäla tåg och det får inte plats på uppställningsspåren längre. Dock är containertåget inte homogent när det gäller epoker. Ett antal vagnar är märkta SJ och är alltså före 2001 och tillhör epok V a, men huvuddelen är märkta med Green Cargo eller med annat företags beteckning och är således tillhörande epokerna V b och VI.

16/3 2022
Jag har fixat en hel del med modelljärnvägen sedan den 23/2. Jag har installerat två växlar (den andra köptes den 2/3) som går till lokstallet i Nordintorp och flyttat stallet i Stensby till den nya platsen, eftersom det inte blev lyckat att ha just den konfigurationen av stallet på den platsen. Under veckan har spårområdet framför lokstallet i Åkestad även fått ballast. Idag var jag i Göteborg och köpte ett till lokstall från Vollmer som nu ska placeras i Stensby. Även en ställpult att manövrera växlarna med blev inköpt. Hittade en gastankvagn märkt Statoil från Roco på hyllan i affären som också blev inköpt.

20/3 2022
Igår blev lokstallet i Stensby byggt och ångloken får nu bo där när de inte är nedpackade i sina askar, vilket kan ske när det är mellan sent 1970-tal och 2000-tal i Åkestad, eftersom loken då var "inplastade" och stod i beredskapsförråd. Nuförtiden är ju båda E2-loken igång igen och drar museitåg.

23/3 2022
De två lediga strömställarna i ställpulten som jag köpte för en vecka sedan ger mig nya idéer. Vid dagens körning till Göteborg så köpte jag en växel till samt en bit flexräls. De ska få utgöra ett stickspår vid Stensby station, lämplig för en uppställningsplats vid perrongen för en rälsbuss. Jag köpte även den nya satsen med de två bulkvagnarna från Märklin märkta Cementa samt det senaste numret av Modelljärnvägsmagasinet.

31/3 2022
Igår var jag i Göteborg som så ofta på onsdagar. Den lediga kontakten i ställpulten har givit mig en idé om att "ett stickspår i Nordintorp skulle inte vara fel." Men det blev faktiskt lite mer än så. Det blir ett helt mötesspår på stationen. Jag köpte en kurvväxel och en vanlig vänsterväxel samt tre flexspår. När jag kollar och lägger växlarna över kurvorna ser jag att det kommer att fungera jättebra och flexspåren räcker. Jag köpte också en kolningsanläggning från Faller som ska placeras vid lokstallet i Stensby.

2/4 2022
Idag hängde jag med några klubbkamrater i KMJ till modelltågsmässan i Håverud. Min tanke innan var att om jag hittar ett Da-lok med annat nummer än 936 så köper jag det. Jo, men visst hittade jag ett Da-lok och nummer 797 är nu tillagt till samlingen.

7/4 2022
Igår onsdag var jag som så ofta i Majorna och jag hade en beställning från en klubbkamrat i KMJ på en röd restaurangvagn till Snälltåget. Den fanns på Hobbycenter, så den kan jag leverera till honom. En tankstation från Faller för dieselloken blev också inköpt till mig själv. Den ska placeras vid lokstallet i Nordintorp. Under senaste dagarna har jag också lagt spåren och växlarna samt dragit kablarna till ställpulten för mötesspåret i Nordintorp, så nu kan ett persontåg med lok och sju vagnar av 1940 och 1960-talsmodell mötas på stationen. På stationen kan vagnar av 1980-talsmodell endast vara sex i tågsättet, men längre kan det inte heller vara på spår 1 i Åkestad. Under de senaste dagarna har jag också lyckats få mina Da-lok att gå multipelkopplade. Jag skiftade dekodern med Ma 875 så att det är likadana dekodrar i båda Da-loken och trimmade in så att de går lika fort och sedan programmerade jag in samma adress på båda loken. Provkörningen med de båda loken har gått lysande.

20/4 2022
Göteborg och Majorna idag igen och naturligtvis slank jag in på Hobbycenter. Tankvagnar av modernt snitt har jag inte många. Jag såg en tågfilm på YouTube och där ingick en tankvagn från GATX i tåget. En sådan tankvagn av ROCO:s tillverkning blev inköpt. Den är förvisso inte svensk, men den kan uppenbarligen synas på svenska spår.

21/5 2022
Intermodala vagnar går ofta efter Hector Rail 241-lok har jag konstaterat efter att ha kollat efter vad 241.007 drar på YouTube. Tyckte att jag kunde skaffa en till dubbel containervagn med två semitrailers på, så en sådan blev inköpt i onsdags när jag som vanligt fick körningen till Majorna. Vagnen från Roco är lastad med 2 trailers från Samskip, ägs av AAE och är vanlig på svenska järnvägar.

23/5 2022
Idag blev till sist stationshuset i Nordintorp byggt. Jag köpte byggsatsen den 5 februari i fjol, så det har tagit ett tag för mig att komma "till skott" för jag har varit osäker på vad jag ska använda för lim, men för någon vecka sedan fick jag tag i rätt sorts lim. Det var första gången jag byggde en modell i laserskuren papp. Det är en modell från Joswood som egentligen föreställer stationshuset i Linnefors, men i min värld får det vara stationshuset i Nordintorp. Nedan några bilder med stationshuset på sin plats.

25/5 2022
Idag fick jag ut semesterlönen och det blev en rejäl slant extra. Som vanligt på onsdagar var jag i Göteborg och jag kände för att skaffa ett lok till från Hector Rail. Det blev 162.007 Beckert från Roco som nu är lagd till samlingen. Tankvagnar har jag lite ont om, så även en sådan märkt ermewa från Trix blev inköpt.

1/6 2022
Tankvagnen från Trix märkt ermewa som jag köpte för en vecka sedan var bra, så jag köpte en till när jag som vanligt på onsdagar var i Majorna.

8/6 2022
Onsdag och som vanligt hade jag körningen till Majorna. Gick in och kollade lite på Hobbycenter och hittade en Rils från Roco, nästan likadan som jag köpt fyra stycken av tidigare, då från Green Cargo, men den nya är från AAE och den blev inköpt. Gick ut och satte mig i bilen och fick för mig att kolla på bankkontot. Upptäckte då att skatteåterbäringen kommit in på kontot och bestämde mig då för att köpa lite mer MJ-grejor. Jag har länge funderat på att köpa en Hector Rail 242 från Piko och nu slog jag till. Hittade en svart Volvo 740 från PCX87 och eftersom jag en gång ägt en sådan så köpte jag den. Tre askar med figurer från Preiser samt en intermodal vagn lastad med trailers från LKW WALTER från Roco blev också inköpta.

22/6 2022
Vid dagens besök på Hobbycenter för att köpa det senaste numret av Modelljärnvägsmagasinet så köpte jag också en till Eaos från Roco, en sats med tre Oms från Märklin, samt några dekorplattor från Faller som har en struktur som berg. I och med dagens inköp har jag nu 200 stycken godsvagnar.

29/6 2022
Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Jag hade inte tänkt köpa ett Hg-lok, men efter en tids funderande bestämde jag mig för att ändå köpa ett lok. Jag har tyckt att jag har för få lok från 1950-tal och 1960-tal. När jag ska köra de tidsperioderna på modelljärnvägen så har jag inte haft något lättare godstågslok som passat in riktigt. Ma-loket drog huvudsakligen persontåg under 1950-talet och F-loket drog aldrig godståg. Min T21 är ett utförande från 1970-talet. Idag kom loket som jag beställt från MJ-Hobby och det är Hg 656 från år 1947 i ett utförande från tillverkningsåret och in i mitten på 1970-talet. Det kommer att få göra tjänst som lokaltågslok mellan de olika stationerna i närheten av Åkestad.

3/8 2022
Igår försvann en vagn ur samlingen. Nämligen en blå-svart Lima personvagn. Den såldes till en klubbkamrat så att han skulle få ett lite längre tåg med Lima-vagnar. Nu har jag två Lima personvagnar kvar. Finner jag köpare till dem så kommer de också att försvinna. Jag tycker nämligen inte att de passar ihop med vagnarna från NMJ. De ser för olika ut.

26/8 2022
Då blev sent 50-tal och hela 60-talet lite mer innehållsrikt. Ett vanligt järnvägsfordon under den tiden är rälsbussen Y6. Idag anlände den beställda YBo6 997 med DHL till utlämningsstället. Den fyller ut ett tomrum, eftersom jag numera har en särskild perrong för just rälsbussar både i Åkestad och Stensby. En tillhörande littera UF släpvagn för gods hängde med i beställningen.

31/8 2022
Idag är det onsdag och Hobbycenter fick ett besök i samband med den vanliga körningen. Tre godsvagnar från NMJ med märkning för 1960-tal fram till 1967 blev inköpta, eftersom jag tycker att 1960-tals godståget behöver bli lite längre. De är märkta Tre Ess/Milda, Felix och Fruktnorlin. Jag hittade en begagnad personvagn från Roco av den blå-svarta typen littera B7, vilken också blev inköpt, så nu har jag fyra vagnar av den sorten, tre klass 2 och en klass 1.

7/9 2022
Vid dagens besök i Majorna så blev tre begagnade Roco-vagnar inköpta. Jag har dem sedan tidigare, men just de här tre skadar det inte att ha fler exemplar av. De tre är en Containervagn lastad med två containers märkta Frigoscandia (47021), en är en Teu (46637) som passar in i 60-talstågen och en är Hbbikks-t, (46750) så nu har jag fem vagnar av den typen.

28/9 2022
Vid dagens besök på Hobbycenter hittade jag en sats med fyra lösa 40 fot containers som passar på Märklins vagnar. De passar perfekt att sätta på de tre vagnarna med fliscontainers i stället för dessa, för då kan jag ha dem med i ett vanligt containertåg, eftersom vagnar med fliscontainers oftast går i hela tåg med bara sådana containers, så kallade blocktåg.

5/10 2022
En perrong till rälsbussens plats i Stensby måste jag ju ha och en sådan blev inköpt idag på Hobbycenter. En containervagn littera Lgns från Märklin lastad med en container märkt "K" LINE blev också inhandlad.

12/10 2022
Några fler containers passande Märklin blev inköpta idag på Hobbycenter. Satsen innehåller fyra 20 fot containers, som passar bra i stället för fliscontainers. Några Roco universalkoppel till extrapris blev också inhandlade.

19/10 2022
En sats bestående av fyra timmertransportvagnar har jag varit sugen på ett tag. Idag slog jag till. Det är en sats från Märklin med vagnar från Rush Rail, men eftersom det företaget inte finns längre bryr jag mig inte om att använda de dekaler som ska sättas på timmerstöttorna. Jag avser faktiskt att främst använda vagnarna i containertåg med de lösa containers som finns i satserna som jag köpt tidigare.

26/10 2022
Idag blev det ytterligare ett fynd hos Hobbycenter. Resgodsvagnar användes fram till år 2000 och Lima har gjort en vagn som passar in i tågen från 1990-talet. Idag låg det en sådan bland begagnat och den blev inköpt. Trix och Märklin har kommit med kapellvagnar (den kortare varianten) littera Shimmns från DB Schenker och båda varianterna blev inköpta. De passar bra tillsammans med övriga kapellvagnar, vilka ofta syns på svenska spår. Även ytterligare en sats med 40-fot containers från Märklin blev inhandlad.

1/11 2022
Moderna tankvagnar har jag lite brist på, så idag blev en Zans märkt GATX från Märklin med nummer 47542 inköpt. Det är den första vagnen registrerad i Slovakien som jag har. Sannolikheten att en sådan vagn dyker upp på svenska spår är dock ganska stor antar jag.

9/11 2022
Dekas har nu kommit med andra utgåvan av TMX-loken. Dyra är de, men eftersom Roco Rc4 och Br dröjer så tyckte jag att jag kunde offra lite av de sparade slantarna för ett sådant lok, så i förrgår beställde jag ett TMX och det kom till utlämningsstället idag. Det fick bli Vida TMX 1024 som ju är ett lok som används för leveranser av trävaror för företaget Vida. Jag har ju ganska många timmervagnar, så de kan kanske vara ett passande tåg för det loket. Vid dagens köruppdrag till Majorna blev ytterligare en Hbis från Dekas inköpt, så nu har jag sex vagnar ur den serien.

12/12 2022
Idag blev det äntligen ljus över modelljärnvägen. Två LED-lister lyser nu upp Åkestad med omgivningar. När jag nu ändå var tvungen att flytta på alla hus och liknande så passade jag på att spackla området i Åkestad. I morgon blir det till att måla det i jordfärg. Igår beställde jag en T23 nummer 127 från MJ-Hobby. De har inte fått leveransen ännu, men så fort de får den så skickar de loket (efter att jag betalat det).

14/12 2022
Igår på KMJ fick jag höra av en klubbkamrat att HNOLL personvagnar kommit hem. Idag vid den vanliga onsdagskörningen till Majorna så köpte jag B7R 5494 på Hobbycenter. Den andra utgåvan av restaurangvagnen R4R 5450 har också levererats och eftersom jag varit lite sugen på den så köpte jag den också. Det är varianten med kafé i en änden och restaurang i andra. Nu har jag ett tåg med sex vagnar med 80-talsvagnar i den färgsättning som gällde på 1990-talet. Tyvärr har jag inget lok för att göra ett årgångståg av de här vagnarna, eftersom de två lok som skulle passa, Rc4 1164 eller Rc6 1414 drar andra tåg. Jag får hoppas att Trix kommer med en uppföljare till det svarta Rc6-loket, som är annonserat att komma nu under våren, i en blå-röd variant så att jag kan göra ett årgångståg, eller så får jag leta rätt på en begagnad Roco i rätt utförande. Även en häck, likadan som den jag hade förut blev inköpt.

1/1 2023
För några dagar sedan hakade reed-relät i knappen för växel J upp sig med följd att växelmotorn blev överhettad och slutade fungera. Jag bytte ut växeln med den som satt på K och kopplade växlarna F och G på samma knapp (de ska ju i alla fall jobba samtidigt) så att jag fick en knapp ledig i en av ställpultarna från Märklin och kopplade in J där istället. I torsdags den 26/12 fick jag en körning att hämta i Västra Frölunda. Jag startade lite tidigare och hann till Hobbycenter för att handla lite innan jag skulle hämta. Jag köpte två begagnade höger-växlar från Roco. En för att byta ut den trasiga på K och en för att göra ett stickspår till dieseltankstationen som ska vara i Nordintorp. Nu är båda de växlarna på plats, dock är inte växeln vid tankstationen inkopplad ännu. Jag köpte också ytterligare en ställpult. Den ska kopplas så att de fyra växlarna på I och J, som nu har en lite knepig lösning med två strömställare, kopplas till den ställpulten istället. Jag tog den hela spolen från den trasiga växeln och satte in den i växel S som gått sönder tidigare.

4/1 2023
En personvagn från HNOLL, nr HN.1543, blev inköpt vid dagens besök på Hobbycenter. Den har tyvärr samma individnummer (5506) som en vagn från Roco, men det här är en senare version av vagnen. Roco-vagnen har ingen vit rand runt dörren och är alltså inte uppgraderad med eluttag vid varje sittplats. Det gör så att Roco-vagnen passar bäst i det tidiga svarta tåget som dras av Rc3 1065 och HNOLL-vagnen bäst i det senare svarta tåget som dras av Rc6 1396.

11/1 2023
Och då var den andra svarta andraklassvagnen från HNOLL, nr HN.1544, (5499) inköpt. Även här har Roco gjort en vagn med samma nummer, men den vagnen är blå-svart, så de är inte samtidiga. Tveksamt om jag behöver de svarta förstaklassvagnarna. Det är nog viktigare att i så fall skaffa fler andraklassvagnar i andra färger. BF4 och BF7 är snart på ingång enligt säker källa. De har hög prioritet när de anländer.

15/1 2023
Idag monterade jag röksatserna i E2-loken, vilka jag köpte samtidigt som loken. Upptäckte att det är "kladdigt" att fylla på dem med rökvätska. Det blir väldigt lätt spill. Löste det genom att ta en liten bit plastslang som kunde sättas på del lilla sprutan för limning av ballast och göra en liten pip på den som jag kan spruta in rökvätskan i röksatsen med.

18/1 2023
Onsdag och då var det den vanliga körningen till Majorna. Slank in på Hobbycenter och köpte lite mer rökvätska till ångloken. Vi har ju "Ångans dag" på KMJ på söndag. Medan jag fördrev tiden därinne kom jag på att en till förstaklassvagn till tåget från 1994 skulle vara bra att ha så HN.1522 (5510) lades på inköpslistan.  På inköpslistan hamnade även en reservdelssats med stolpar till NMJ KBPS. Några av de vagnarna hade ju åkt i golvet för länge sedan och många stolpar hade brutits av. Nu kunde jag laga de vagnarna så att de fick hela stolpar igen. Jag hade ju limmat ihop de avbrutna stolparna, men limningen var spröd så de gick ju sönder bara man snuddade vid dem.

25/1 2023
Som vanligt på onsdagen slank jag in på Hobbycenter. Det blev en till tankvagn från Trix, för moderna tankvagnar kan jag utan problem investera i några fler. Jag har ju faktiskt väldigt få tankvagnar från modern tid. Det blev Trix 24216 som blev inköpt, vilket är en tysk vagn som är märkt KVG med utseende från 2004 enligt Trix hemsida för vagnen.

3/2 2023
Idag fick jag tillbaka T44 376 som varit på reparation hos Habo Hobby. En klubbkamrat i KMJ, Bengt B, hade ett ärende dit och jag hängde med. Nu har den fått en ny motor och blivit installerad med en ljuddekoder från ESU.

20/2 2023
Bottenplattorna på boggierna till T43 249 var helt kass, nästan alla snäppfästena hade gått av, men MJ-Hobby hade reservdelar på lager, så jag beställde två nya i torsdags. Tänkte att det var lika bra att beställa den gula villan JE 7780 på en gång, så den har nu intagit sin plats på modelljärnvägen.

 

7/3 2023
Jag fick en riksfärdtjänst från Landvetter flygplats till Sollentuna i söndags. Åkte hem igen på måndagen efter att ha sovit över hos CL i Blackeberg. Passerade MJ-Hobby på vägen hem och köpte en ljuddekoder och två högtalare till X2000, så nu har 2040 fått ljud. Den andra högtalaren monterades i 2029, så att jag enkelt kan flytta ljuddekodern dit om jag känner för det. En tredje högtalare är restnoterad och kommer senare. Den ska då sättas i 2006. Fick också tag i en annan motor till 876, så nu hoppas jag att dragkraften ska bli bättre. Köpte också två häckar från Faller och fyra lövträn från Heki när jag ändå var där.

8/3 2023
Efter några veckor utan besök i Majorna på grund av avbokningar från resenären så fick jag idag möjlighet att komma till Hobbycenter. Jag hade planerat att köpa en vagn littera B7R och en sådan med nummer 5497 från HNoll blev inköpt. Den passar in i tåget med InterCity-pilarna, årgångståg 1988. Två små häckar och två kablar till växlar blev också införskaffat.

15/3 2023
Planen inför dagens körning till Majorna bestod i att inhandla ett antal fruktträn, vilket också blev gjort. Väl där så fick jag se det nya Rc6-loket från Märklin, som just kommit till butiken. Konstaterade att Märklin inte lyckats göra rätt när det gäller färgen på taket på loket. Det har blivit målat i grå färg. Rc6 har INTE grå färg på taket, det är svart. När jag köpt 2R-varianten som kommer från Trix om några veckor blir det att plocka fram en pensel och svart färg och måla om taket på direkten.

27/3 2023
Jag har konstaterat att vissa Rc6-lok faktiskt är grå på taket, så jag slipper nog måla om Trix-loket när det väl kommer i min ägo. I förra veckan fick jag som vanligt körningen till Majorna. Ännu fler granar, 25 stycken från Noch, samt en blomsteraffär "Buketten" från Faller, att ställa mellan Åkestads station och godsmagasinet blev inhandlade.

5/4 2023
Jag hade idag som vanligt körningen till Göteborg och som vanligt slank jag in på Hobbycenter för att fördriva lite tid. Jag hade ingen plan på vad jag skulle köpa och hade egentligen inte råd att köpa någonting överhuvudtaget. Såg där att det kommit in en ny leverans av vagnar från HNoll och med den leveransen den andra varianten av brun 80-talsvagn i klass 2. Det är lika bra att köpa den också tyckte jag, så jag flyttade över lite pengar från ett sparkonto och köpte den. Den vagnen har littera B7R och har nummer 5485.

19/4 2023
Idag kom pensionen och med den lite slantar att investera i några MJ-prylar. Hade bestämt mig för att skaffa ytterligare en brun vagn med IC-pilar från HNoll och det blev en förstaklassvagn, littera A7R med nummer 5509 som blev inhandlad på Hobbycenter. En mörkblå Volvo 240 blev också inköpt.

26/4 2023
Igår kom lönen och idag blev den där satsen från Märklin med tre containervagnar lastade med containers från Maersk, som jag funderat på att köpa ett längre tag men inte haft pengar till, inköpt. Den har artikelnummer 47726. Några fruktträn och en blå Volvo 240 fick också hänga med.

10/5 2023
Fick en riksfärdtjänst till Mullsjö och eftersom det ligger nära Habo så åkte jag till Habo Hobby efter att jag lämnat kunderna och köpte två vagnar littera Shimmns från Roco, 76442, ur den nya utgåvan, med nytt driftsnummer.

25/5 2023
Idag trillade semesterlönen in på kontot och igår hade jag den vanliga körningen till Majorna. Med gott om slantar på kontot så blev det en hel del inköpt. En sats med två containervagnar från Trix, 24139, en containervagn från NMJ lastad med två containers från Dagab och en blå-röd personvagn littera B7M från HNoll. Jag har i och för sig många blå-röda vagnar redan, men jag tyckte att en till inte gjorde så mycket. Jag kan ju dela upp dem på fler tåg. Problemet är ju bara att jag har ont om lok till den tidsperioden de rullade på spåren. Jag får väl hoppas att Trix kommer med ett Rc6-lok i rätt färger så småningom. ESU har gjort en serie lok littera T66. Ett sådant lok i Hector Rails färger blev också inköpt.

Fortsättning följer...

Uppdaterad senast 2023-05-25.

Tillbaka till Åkes hemsida.