Åkes sida om modelljärnvägar.

Historik

Tåg 1
När jag var 5 eller 6 år gammal fick jag min första järnväg i julklapp. Det var en batteridriven leksak i plåt med lok och tre vagnar, men spårvidden var H0. Det gick att köra fram och back, men inte att reglera farten. Så småningom gick den väl sönder och eftersom mammor städar, så blev väl alltihopa efter hand slängt i soporna, utan att jag egentligen visste hur det gick till.

Tåg 2
Drömmen om en modelljärnväg levde dock vidare. I 20-årsåldern fick jag jobb och en fast inkomst och med det också pengar att börja bygga en riktig modelljärnväg. Det blev en järnväg som jag byggde över min säng i sovrummet hemma på Fasanvägen. Masonitskivor införskaffades på Irsta såg och några träreglar fick bli stomme. Planen var att jag skulle kunna hissa upp järnvägen i taket, men så långt kom aldrig projektet. Den rullande materielen bestod huvudsakligen av lok och vagnar från Lima, men även ett RC-lok från Fleischmann rullade på spåren.

Tåg 2 stjäls
Några år senare var det dags att flytta hemifrån och lok och vagnar packades ner i sina askar och masonitskivorna med spåren bars upp på vinden. På sommaren 1992 hade vi inbrott i källaren på Hasselgatan. Alla loken och vagnarna blev stulna. 

Modelljärnväg 3 påbörjas
Lyckligtvis stal tjuven inte de tre köraggregaten, ställverket och rälsen, så de fick bilda underlag när jag på hösten 2005 fick för mig att på nytt bygga upp en modelljärnväg.
Den byggdes på två fanerskivor med totalmåtten 380 x 100 mm. Det var utrymmet jag hade att tillgå i vardagsrummet på Solbergsvägen. Banan gjordes uppfällbar mot väggen. Varje gång jag ville göra något med järnvägen så fick TV:n rullas undan, soffbordet flyttas och mattan rullas upp och så fick jag ta hjälp av M-L för att ta ner skivan och fälla ut den. Det funkade, men nackdelen var ju att det var ganska mycket jobb om man vill köra tåg en liten stund. Ofta blev det så att skivan fick vara uppfälld mot väggen och inget gjordes åt banan.

Den rullande materielen

Lok
Den 4 november 2009 togs bilden ovan. Då hade jag lyckats få ihop tretton lok. Numera har jag skaffat tretton lok till plus två dragenheter i X2-tåget, men de ingår som fast del i ett motorvagnståg, så de räknas egentligen inte som lok. Jag kommer nog att köpa fler lok. Men just nu känns det som min samling av lok med det äldsta, littera F från 1949 till det yngsta, littera Re från 2010 är ganska komplett. Ibland poppar det upp något erbjudande som man inte kan motstå. Rc4 1164 reades ut och eftersom jag saknade ett Rc4-lok i samlingen kunde jag inte motstå frestelsen. Jag konstaterade att fortfarande rullar många Rc-lok i blå målning för Green Cargo. Jag fann en av de sista tillverkade modellerna av den sorten hos en leverantör, så det blev det näst-näst senaste tillskottet. Och skulle någon tillverkare få för sig att ta upp B-ångloket någon gång, så blir det nog ett sådant också, för det var ju faktiskt i trafik in på 1970-talet, om det nu går att köra på min järnväg med 360 mm radie på kurvorna. Roco har kommit med en ny serie Rc-lok. Fyra lok ur den serien, det näst senaste i Hector Rails färger och det senaste är Rc3 i 1975 - 1980-taltsutförande, är nu införskaffade. När de kommer med ett Rc4 eller Rc2 eller Rd2 med vanlig Green Cargo-målning, så kommer det också att införskaffas. NMJ har kommit ut med diesellok tillverkade av NOHAB. Den första individen i min samling blev TMY 102 och den andra blev TMY 1110. Kanske att ytterligare någon TMY kommer att införskaffas när de kommer ut på marknaden, men troligtvis inte. Visst finns det fler lok på marknaden, exempelvis Hg som Jeco har kommit med och Du, men de tror jag att jag klarar mig utan. Min inriktning ligger ju främst på modern rullande materiel som man kan se på våra nuvarande järnvägar och på tåg från 1970-talet och tiden närmast omkring. 

Följande lok ingår för närvarande i min samling:

Diesellok:


T21 64

T43 249

T44 269

T44 349

T44 376
TMY 1110 TMY 102 (1128)
TMZ 1410

TMZ 1419

TMZ 108 (1423)

 Ellok:


F 702

Ma 875

Ma2 876

Da 936

Ra 994

Rc2 1054

143.059
Rc3 1064
Rc2 1091

Rc2 1097

Rc3 1135

Rc4 1164

Rc5 1374

Rc6 1396

Rc6 1414

Re 1426

X2 2029

X2K 2040

RC-Lok

Samlingen av Rc-lok består nu av tio individer. I nummerordning från höger har vi Rc2 1054, tillverkad 1970, som såg ut så här fram till 1973. Den modernaste målningen har Rc3 1059, eller 143.059, Fenrisulfven, som loket numera heter efter att det köpts av Hector Rail 2014. Sedan har vi Rc2 1091 i det utförande som fanns från 1973 till början av 1990-talet. Rc2 1097 har den färgsättning som infördes då Green Cargo tog över loket från SJ år 2001 och det såg ut så här fram tills det byggdes om till Rd2 år 2011. Rc3 1135 har den blå färgsättning som infördes i början av 1990-talet men med Green Cargos märkning som infördes 2001. Rc4 1164 har den blå färgsättning som infördes i början av 1990-talet och loket hade fram till 2001 detta utförande då det övertogs av Green Cargo. Rc5 1374 är den sista representanten för de orangea loken och den såg så här ut i början 1990-talet. Rc6 1396 har den färgsättning som gäller idag och som man kan se på järnvägslinjerna numera. Rc6 1414 har den färgsättning som det fick i början av 1990-talet. Loket målades om i nuvarande färgsättning, svart, under 2007. Tidsspannet på loken sträcker sig alltså från 1970 till nutid och de vanligast förkommande utförandena är representerade i min samling. Saknas på bilden gör Rc3 1064 som inte fanns då bilden togs.

Personvagnar
Till varje lok som kan användas i persontåg har jag också tidstypiska personvagnar. F 702 drar ett tåg med sju vagnar som ser ut att komma från början av 1950-talet. Da 936 drar ett tåg med fem vagnar som passar in i mitten av 1960-talet vilket också Ra 994, Rapid 10 kan dra, men det loket kan även dra ett tåg som har fem vagnar som de såg ut i slutet av 1960-talet eller sex vagnar som de såg ut i början av 1970-talet. Det sistnämnda tåget kan även Rc2 1054 dra, eftersom det loket också är i ett utförande från början av 1970-talet. Rc2 1091 och Rc3 1064 har
sex vagnar som de såg ut efter 1975 fram till slutet av 1980-talet och Rc5 1374 kan ha sju bruna vagnar bakom sig som är tidstypiska för början av 1990-talet, eller med ett tåg med åtta vagnar i den blå-svarta färgsättningen. Från samma tid kommer Rc4 1164 som får dra samma tåg med blå-svarta vagnar som Rc5 1374 eller Rc6 1414. Rc6 1396 har sex helt moderniserade svarta vagnar efter sig. Rc6 1414 har åtta vagnar efter sig, precis likadana som på bilden från 2005 på lokets egen sida. De två Rc6-loken kan också gå i varsin ände av ett tio vagnar långt tåg och exempelvis föreställa Uppsalapendeln som den kan se ut idag, men Uppsalapendeln trafikerar ju inte västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, så den lär vi inte få se här. Vagnar från närliggande tidsepoker kan naturligtvis kombineras, så det tidiga 70-talstågets och 60-talstågets vagnar kan hamna i samma tåg med antingen T43, Ra, Da eller F-loket som dragare. Även tåget från 2005 och tåget från idag med svarta vagnar kan ju blandas. Ett tåg som inte kan blandas är de två X2000-tågen, men de är för övrigt helt kompletta med hur tågen ute på linjerna ser ut idag, med sju enheter varav en är drivenheten, en bistrovagn av typen URB2 eller URB2A, två förstaklassvagnar och tre andraklassvagnar. Det totala antalet personvagnar är 73 st. varav en är en resgodsvagn som kan gå i 50- och 60-talstågen. Och med det får jag inte plats med fler personvagnar i hyllan, så nu får det vara stopp med inköp av personvagnar.

Och här är en förevisning av ovanstående, fast sedan jag gjorde den här filmen har flera persontåg kompletterats med nya vagnar, så jag får nog göra om filmen så småningom.

Godståg
Godstågsloken, d.v.s. Ma, Ma2, Re, Da, Rc2, Rc3, Rc4 och Rc5-loken samt dieselloken, har ett stort antal varianter av tåg att dra. Ett containertåg (570 meter inklusive RC-loket), ett tankvagnståg, ett tåg med täckta godsvagnar av äldre typ, ett tåg med täckta godsvagnar av modernare typ, ett tåg med öppna godsvagnar, ett gammeldags tåg som består av vagnar lastade med kocks, ett tåg för transport av flis och ett tåg för transport av timmer, vilket är det senaste tillskottet, kan ställas upp på spåren. Vagnarna kan naturligtvis också blandas efter" tycke och smak" för att utgöra ett tåg typisk för sin tid. T43:an har ett godståg som har vagnar med nummer i ett format som gällde före 1966. Allt som allt har jag 155 godsvagnar. Ett typiskt godståg om 600 meter kan ställas upp på rälsen. De flesta av mina godstågslok klarar av uppgiften att dra ett så långt tåg på slät mark. Dock är det lite svårt för T21 som är alldeles för lätt för att orka dra den tågvikten. T21 klarar av ett tåg om ungefär 300 meter. Starkast är Ma-loket som är lågt växlat, har slirskydd på två av de sex drivande axlarna och som väger 519 gram.

Nytt modelljärnvägsprojekt
Järnvägen som var byggd för att fällas upp mot väggen när jag bodde i Upplands Väsby hade alltför många svagheter. Backarna var för branta, S-kurvor som lätta vagnar spårade ur i och mycket annat gjorde att den järnvägen måste skrotas. Den är nu ihopfälld och stuvad in i ett hörn i garaget. Här i Borås har jag mycket mera plats och nu har jag skaffat 4 byggskivor med måtten 120 x 240 cm och satt ihop dem. Den nya järnvägen har yttermåtten 240 x 480 cm. Det är precis så att det går att gå runt den. Avståndet till väggen är inte större än att jag kommer emellan om jag går åt sidan.

Trafikidé
Min trafikidé är en station i ett samhälle som heter Åkestad och som ligger någonstans vid Västra Stambanan 143 km från Åkeborg och 410 km från Stensholm. Kanske Herrljunga, men inte ändå, eftersom den stationen ligger mellan Göteborg och Stockholm. Stambanan passerar stationen på dubbelspår. Alla typer av tåg passerar stationen. Eftersom jag har två X2000-tåg, som ju huvudsakligen går på de stora stambanorna, måste min fiktiva station ligga vid en stambana. Från stationen går två spår ut i andra riktningar. I Herrljunga går ju tåget söderut till Borås och norrut till Uddevalla och Mariestad. I Åkestad går också två spår ut från stationen åt andra håll än stambanan. I ena riktningen åker vi mot Stensby och i andra mot Nordintorp. Dessvärre är det väl så att eftersom det är en rundbana så kommer dessa två orter att nästan ligga på samma ställe. Av en händelse råkar spårplanen vid Stensby station likna verklighetens Borgstena station mellan Herrljunga och Borås.

Spårplan
Eftersom jag sedan tidigare har tre köraggregat från Lima så har jag gjort tre separata slingor. Via ställverket kan jag styra vilket köraggregat som ska vara kopplat på respektive slinga. Om jag vill kan jag köra alla tre slingorna på samma köraggregat, vilket är bra om jag vill köra alla tre slingorna i ett svep. Ställer jag om 6 växlar så går tåget kontinuerligt runt och passerar alla tre slingorna i turordning. Vill jag ha tre separata tåg som går i olika riktningar slår jag om strömställarna så att varje köraggregat styr en slinga var. Den inre slingan är den längsta och passerar båda stationerna. Den simulerar de olika riktningarna som tåget tar på sin väg mellan Stensby och Nordintorp. De två yttre slingorna simulerar Västra Stambanan där tågen passerar i strid ström i båda riktningarna. Persontågen stannar på var sin sida av perrongen, vilket de också gör i förebildens Herrljunga. Den inre slingan har en separat perrong invid lokstationen från vilken man kommer direkt in i stationshuset. Perrongen vid stambanan kommer att ha en hiss från en tunnel under järnvägen, när jag kommer så långt i mitt byggande.

Bilder från 9 april 2014

Stationen i Åkestad med tre Green Cargo-lok framför.

Vänster sida ser ut så här. Underst i bild syns också ställverket och de tre köraggregaten.

Och höger sida ser ut på detta sätt.

Så här långt hade projektet kommit den 9 april 2014. Närmast ser vi lokstationen. Där står just nu alla lok ur epok 3 och 4 uppställda. Bortanför ställverket uppe till höger står loken ur epok 5 och 6 på ett stickspår, förutom de båda Rc6-loken som är kopplade till godståget. Backen som ska leda upp från det lägre planet till det övre från spår 3 syns uppe till vänster. Nästa steg i byggandet blir att bygga det övre planet. Spåret i mitten av bilden, vilket passerar bakom stationen ska leda upp till det övre planet via en lång backe. Förhoppningsvis kommer loken att orka dra upp även ett 600 meter långt tåg. Godståget som syns i överst i bilden är cirka 500 meter långt. Alla växlar, utom de som ska ligga på det övre planet är inkopplade och fungerar perfekt. Nu under sista helgen i januari 2016 har jag fått tid att sätta ihop lokstallet, som länge låg i sin låda som byggsats. Det har nu placerats allra närmast i bild, så att fyra av loken har kommit under tak. Till höger i bild kommer perrongen att hamna. Ett tåg med nio personvagnar kommer att kunna få plats på stationen. Till vänster om mitten syns tre parallella spår. Där kommer stationerna Stensby och Nordintorp att få samsas om utrymmet. Men först måste alltså det övre planet komma på plats.

Här kommer ett litet smakprov på Ma 875 med ett godståg från 70- eller 80-talet.

 

Och här kommer Re 1426 med ett godståg från idag.

 

Lantvillan med tillhörande uthus från JECO kom på plats i november 2014. Efter att ovanstående bild blev tagen har tomten omgärdats av en häck som jag fick i julklapp 2014. Även ett mindre ställverk har tillkommit. Det kommer senare att hamna vid stationen Stensby som ännu bara är på planeringsstadiet.

Efter en del tittande på tågfilmer på Youtube konstaterade jag att det är väldigt många X2000-tåg som passerar på linjen mellan Göteborg och Stockholm. Eftersom min fiktiva station ligger på linjen mellan Gryteborg och Stenholm så måste alltså sådana tåg passera stationen Åkestad ganska ofta. Följaktligen blev det att införskaffa ett X2000-tåg till och det anlände i slutet av oktober 2015, så nu kan sådana tåg passera eller göra uppehåll i Åkestad i båda riktningarna på en gång.

Den 28/10 2015 klockan 15.50 såg jag här i Borås Ma 876 passera med ett containertåg på väg mot Skandiahamnen. Kul att se att förebilden till mitt andra Ma-lok fortfarande är i bruk. Tyvärr konstaterar jag att det är svårt att få tag i vagnar med containrar med rätt märkning. De flesta containrarna som fanns på tåget tillhörde Maersk och de var 40' långa. Jag har inte sett någon leverantör som har vagnar lastade med sådana containrar. 

Och så fick jag till slut lite tid över för att bygga upp lokstallet som jag köpte för många år sedan. Byggsatsen är från Vollmer och har artikelnummer 5759. Ovan genomförs en provkörning som visar funktionen.

3/2 2016
Äntligen blev det första tåget som jag köpte 2005 komplett. Rc6 1414 har nu också begåvats med en förstaklassvagn bakom sig i tåget med blå vagnar med röd rand längs sidan. Roco har ju återigen gjort en serie med vagnarna från mitten av 1990-talet till 2010 och då gjorde man också en förstaklassvagn, vilket inte fanns då jag började mitt järnvägsbygge.

2/9 2016
Nu har jag börjat bygga det övre planet. En till växel har införskaffats vilket gör att stickspåret innanför lokstallet görs om till ett spår som medger genomfart ut till den inre spårslingan. En dag kanske det spåret kan anslutas till en underjordisk uppställningsplats för tåg. Vi får se hur det blir med den saken i framtiden.

28/9 2016
Idag uppnåddes en milstolpe i mitt MJ-projekt. Det övre planet är på plats och anslutningarna till det nedre planet, med två nya backar fungerar. Genom att ställa om några växlar kan tåget nu trafikera alla tre slingorna i följd utan att man behöver göra någonting. Från inre spåret, spår 1, till det mellersta spåret, spår 2, till det yttersta spåret, spår 3, till det inre spåret igen och så vidare runt. Några bilder visas nedan.

Tåget kommer här upp för backen från det yttre spåret, spår 3 till det inre spåret, spår 1.

Här kommer tåget på mötesspåret vid det som ska bli stationen Stensby.

Här kommer tåget nerför backen och ankommer strax till Åkestad efter att ha rundat kurvan i förgrunden.

Tåget har nu passerat Åkestad och åker in i tunneln...

...för att strax komma upp i backen till det övre planet och till stationen Stensby.

2/10 2016
Nu är alla sladdar till växlar och omkoppling av de tre spåren vid Stensby station inkopplade. Även växeln till stickspåret vid Åkestad är inkopplad.

4/10 2016
Idag kom stationen vid Stensby på plats.



F 702 gör uppehåll vid stationen Stensby med tåget från början av 50-talet.

6/10 2016
Vid provkörning visade det sig att jag skurit ut för lite material i tunnlarna på vänster sida av anläggningen. Ma-loken fastnade och backspeglarna på Rc-loken skrapade i. Nu är det tillrättat. Provkörningen fortsätter. Godståget med 24 containervagnar sätter godstågsloken på prov uppför backarna. Tyvärr visar det sig att många lok inte är starka nog, eller är tillräckligt tunga för uppgiften. Med 20 containervagnar klarar alla T44, med A-änden först och under en hel del slirande på spåret, att dra upp tåget till övre planet. Da 936, Ma 875, Rc2 1054, Rc2 1091, Rc4 1164, Rc5 1374, Rc6 1396, Rc6 1414 och Re 1426 står pall för uppgiften att dra 24 vagnar, d.v.s. med ungefär 400 meters längd på tåget. Övriga lok slirar innan de når backens krön. Fortsatt provkörning kommer att visa hur långa tåg jag kan ha efter varje lok. Förhoppningsvis kommer det att gå att köra ett 600 meter långt tåg, men fortsatta provkörningar får visa om det går. Persontågen går utmärkt att dra upp för de flesta av loken som har den uppgiften. Jag hade mina frågetecken runt F 702, men loket klarar att dra upp de sex vagnarna som ingår i dess tåg till Stensby station.

19/10 2016
Jag konstaterade att F 702 klarar av att dra upp precis sju personvagnar till Stensby, så en 40-talsvagn som passar in i tåget som har märkning före 1956 har nu införskaffats. Tåget består nu av två vagnar från 1926, en klass 2 och en klass 3, fyra vagnar från 1930-talet, klass 3, och en vagn från 1940-talet, klass 2 och 3. Förhoppningsvis avbildar det hur ett snälltåg kunde se ut i början av 1950-talet.

28/10 2016
Perrongen för spår 2 och 3 vid Åkestads station börjar komma på plats. Rapidloket har nu fått tre egna vagnar att dra. Några vagnar från slutet av 1960-talet har införskaffats vilket gör att det loket inte längre behöver samsas om vagnarna med Rc2-loket från 1970.

12/11 2016
Provkörningen fortsätter och jag konstaterar glädjande nog att det går att komma runt hela slingan på spår 1 med ett 600 meter långt godståg. Alla Roco-loken och Ma-loket klarar av uppgiften. Dock måste man arrangera tåget så att de lättare vagnarna går sist och att vagnarna med littera Laaeilprs från Hobby Trade inte går för långt fram i tåget, för då spårar de ur i växeln som kommer efter backen från spår 3 strax innan Stensby station. Om tåget kör upp för backen från spår 1 till Stensby station så går det rakt fram i växeln och då spelar detta ingen roll. Vad som ska göras härnäst är att lyfta upp spåren framför lokstallet i Åkestad och spackla igen springorna mellan styrofoam-skivorna i det området. Övriga springor är nu igenspacklade på det undre planet. Framkanten har också klätts med "gräs".

Nedan några bilder från det aktuella läget.

 

20/12 2016
Idag anlände tre stycken tyska godvagnar till järnvägen i Åkestad. Tidigare har järnvägen bara bevistats av två utländska vagnar, en täckt godsvagn från DSB och en gastankvagn från DB. Dock är synen av de här vagnarna ganska vanlig på järnvägen i den stora världen. Godsvagnar från Transwaggon trafikerar dagligen de svenska järnvägarna. Så här ser vagnen ut.

3/1 2017
Och då blev Ra-lokets tåg så komplett som det kan bli i nuläget. De två sista vagnarna i tåget anlände idag. Det verkar vara svårt att få tag i förstaklassvagnen från slutet av 60-talet. Den verkar vara slutsåld, så det här tåget får bli med fem vagnar. Under helgen så spacklades de kvarvarande springorna i styrofoamen vid lokstallet igen. Nästa steg blir att måla perrongerna och sedan kanske det går att få ut lite ballast i stationsområdet vid Åkestads station.

25/1 2017
Nu har de fyra Roco-vagnarna från 80-talet fått sällskap av två 60-talsvagnar med utseende från tidsperioden i slutet av 80-talet och början av 90-talet, den sista i littera B12 anlände idag, så nu är det tåget också komplett. Jag konstaterar att nu får det räcka med personvagnar, för nu blev den sista platsen i hyllan för personvagnar upptagen. När NMJ kommer ut med resgodsvagnarna och restaurangvagnarna som jag beställde för flera år sedan får jag placera dem i en annan hylla.

Häromdagen konstaterade jag att den avslutande rampen på den stora perrongen mellan spår 2 och 3 inte tillät servicefordon som ska köra på perrongen att passera spåren på ett logiskt sätt, så nu är den avkortad något. Som mest kan nu ett nio vagnar långt persontåg stanna vid perrongen, om inte fler än två vagnar är littera A7 eller B7. Vid perrongen på spår 1 kan man i undantagsfall få plats med sju vagnar, men då gäller det att inte någon vagn är av littera A7 eller B7. Normalt bör inte längre tåg än sex vagnar stanna där.

31/1 2017
När det är REA på hus gäller det att slå till. Ett hus med "putsad fasad i tidstypisk grå nyans" hade jag tänkt köpa länge, men jag tyckte att det var lite för dyrt. När man sänkte priset på det var det jag som slog till. Jag passade på att köpa en tankvagn från Nordwaggon samtidigt, så tankvagnståget har fått lite tillökning. Å andra sidan behövs det, för det tåget är det kortaste av alla.

Så här ser mitt nya hus ut.

11/2 2017
Tänk vad mycket rätt slirskydd på loken gör! Jag köpte nya slirskydd från Roco och satte på dem på mina T44-lok från Jeco. De var för tunna för att passa direkt, men efter två lager med en remsa av isoleringstejp fungerar de. Nu orkar loken att dra ett 600 meter lång godståg uppför backen, som har en lutning av 3%, till Stensby, alldeles själva. Det gäller bara att de lättaste vagnarna hamnar längst bak i tåget och förutsatt att de går med A-änden först, eftersom hjulen med slirskydd sitter längst bak i boggin i B-änden. Å andra sidan så vet jag inte om man kopplar en ensam T44 framför ett så långt godståg i verkligheten, men mina två lok klarar i alla fall av uppgiften.

Och så har jag målat perrongerna. På ovansidan så ligger det nu "asfalt" och perrongkanten består av "betong".

13/2 2017
Idag anlände drivaxeln till TMZ 1419 som jag beställde för länge sedan med hopp om att MJ-Specialisten skulle få tag i en. Så nu kan även det loket klara av att dra ett långt tåg. Med full gas och med en hel del hjulspinn klarar nu loket att få upp ett 600 meter långt godståg upp till Stensby. Det skulle inte vara fel att få en drivaxel med slirskydd till den andra boggin också, men en är klart bättre än ingen alls. Med hjälp av TMZ 1410, eller TMZ 108 går det att få upp hela det långa tåget till Stensby utan problem.

Och tankvagnarna fick tillökning. Tillsammans med hjulaxeln kom en tankvagn tillhörande Esso som jag kompletterat beställningen med.

22/3 2017
Jag konstaterade att fortfarande rullar många Rc-lok med den blå färgsättningen märkta med Green Cargos logotyp på järnvägarna idag. Tyckte att jag behövde ett sådant lok och det anlände till Åkestads järnväg idag. Så nu kan jag köra två moderna godståg med Rc-lok samtidigt. Eftersom jag tidigare har ett Rc-lok från Jeco fungerar de två utmärkt tillsammans vid multipelkörning. Samtidigt kom en godsvagn littera Hccmrrs märkt Motortransport, så nu finns det två individer av den sorten på spåren.

Häromdan byggde jag också ett av de hus som legat i asken sedan början av 80-talet, inköpt innan jag flyttade hemifrån. Det ingår nu i bebyggelsen runt Stensby station.

26/4 2017
Efter tittande på YouTube konstaterade jag att Västra Stambanan trafikeras av ett containertåg draget av ett lok från Hector Rail. Eftersom Roco nyligen lanserade ett Rc-lok i sin nya serie i Hector Rails färgsättning så kunde jag inte låta bli att köpa det. Loket heter Fenrisulfven och har nummer 143.059. Jag passade också på att köpa en containervagn och en trailervagn till, så snart når mitt containertåg upp till 500 meters längd.

12/6 2017
Inte för att Västra Stambanan trafikeras så ofta med TågAB:s diesellok, de håller ju oftast till på mindre oelektrifierade järnvägar och kör tåg lastade med timmer, men jag tyckte att jag måste ha en TMY som NMJ nu har tagit fram. TMY 102 anlände idag tillsammans med en containervagn littera Sgnss lastad med en container från Evergreen tillverkad av Märklin. De såg båda väldigt fina och väldetaljerade ut. Containertåget nådde därmed upp till 500 meter. Nu är det bara 100 meter kvar så är tåget så långt som det är ute på linjerna.

27/8 2017
Fler containervagnar från Märklin anlände i fredags. En var lastad med en container från Evergreen och en var lastad med två tankar från Hoyer. Fler sådana vagnar kommer så småningom att införskaffas så att containertåget når upp till 600 meter. Nu är det ungefär 552 meter långt. I Åkestad har en kiosk från Pressbyrån placerats vid järnvägsstationen.

27/9 2017
Jag har bestämt mig för att använda Rocos Universalkoppel på några godståg. Containertåget och godståget från 70- och 80-talet är nu försedda med det kopplet, för 50 nya koppel anlände idag tillsammans med en korvkiosk och två godsvagnar. Den ena vagnen var en Gbs från NMJ och den andra var Märklins containervagn med två tankar från Hoyer. Containertåget blev alltså cirka 17 meter längre och är nu uppe i nära 570 meters längd. Det börjar bli väldigt tungt för Rc-loken att få upp hela det långa tåget upp till Stensby station. Jag får nog snart konstatera att maxlängden är uppnådd.

11/10 2017
12 juni fick jag ju för mig att jag måste köpa TågAB:s TMY-lok från NMJ. Som jag konstaterat så jobbar ju det mest med att dra timmertåg, så jag måste nog ha några sådana vagnar också. Idag anlände de första timmervagnarna, tillverkade av Trix. Så småningom kommer jag också att skaffa Märklins variant av vagnarna, så att tåget blir någonting. 8 timmervagnar är inget långt tåg, men det får duga. Detta tåg passar egentligen allra bäst till TMZ 108 som ju också har ett utseende som den nuvarande förebilden. De här vagnarna är ju i ett utförande från 2015 enligt tillverkaren och då stämmer ju TMZ 108 allra bäst med verkligheten.

30/10 2017
Idag anlände andra halvan av timmertåget. Det här är delen som Märklin står som tillverkare för, men det är ju precis likadana vagnar som vagnarna från Trix (som ju är Märklins märke för materiel för tvåräls). Det som skiljer är numren på vagnarna. Och det är ju bra, för i verkligheten har inga vagnar samma nummer. Märklins hemsida för vagnarna finns här. TMZ 108 brukar ha 14 timmervagnar efter sig i de filmer på YouTube som jag sett. Trots det så får allt 8 vagnar räcka i den här världen.

24/12 2017
Om man skickar en önskelista till rätt person i Bromma så kanske önskningarna slår in. I mitt julklappspaket fanns ICA-affären som nu tagit plats mitt emot stationen i Åkestad. Så här ser affären ut:

 

4/1 2018
Jag håller just nu på med ballastering av rälsen. Det går åt mycket, så jag var tvungen att åka till Göteborg och köpa lite mer. Passade då också på att köpa en godsvagn från Transwaggon, så nu är det fyra vagnar av den sorten i tåget och Three T TMY 1110 så nu är lokflottan utökad till 25 individer plus de två dragenheterna till X2000.

29/10 2018
Idag anlände ett nytt Rc-lok från Roco, som blir det 26:e i samlingen, tillsammans med en personvagn och en godsvagn. Loket är Rc3 1064 och kommer från tidsepoken mellan 1975 och 1990, vilket är den tidsepok som jag förutom den nyaste materielen har "kraftsamlat" kring. Jag kände att det var ett lok som jag "måste" ha. Personvagnen är en brun 80-talsvagn littera B7 och godsvagnen är en täckt vagn littera Hbikks-v. För övrigt har det inte hänt mycket sedan förra vintern. Järnvägen har fått stå åt sidan för andra aktiviteter.

21/11 2018
Och idag anlände den andra personvagnen av 80-talsmodell littera B7 tillsammans med ytterligare en
täckt vagn littera Hbikks-v. Så nu är 80-talståget med nya 80-talsvagnar 6 vagnar långt. Med de två 60-talsvagnarna i Intercity-utförande så kan jag köra ett 8 vagnar långt tåg så som det såg ut mot slutet av 1980-talet och en liten bit in på 1990-talet. Det innebär att både Rc3 1064 och Rc2 1091 eller Rc5 1374 kan användas som dragare beroende på om jag vill köra före eller efter 1990.

Fortsättning följer...

Uppdaterad senast 2018-11-21.