1993 var jag sekreterare i Stockholms Pistolskyttekrets. Vi kretsens julsammankomst det året blev jag tillfrågad av hedersledamoten Sten Edstam om jag ville gå med i Frimurarorden. Det skulle vara en ära, svarade jag, utan att veta så mycket om vad det egentligen betydde. Under den kommande våren lämnades ansökningshandlingarna in och som min andre fadder ställde den dåvarande styrelseledamoten i Svenska Pistolskytteförbundet Rob Eriksson upp. Den 20/3 1995 recipierade jag i första graden och den 10/3 2010 fick jag den tionde graden.

Jag blev ämbetsman 30/11 1999 och till den 30/11 2012 var jag sekreterare i SJL S:t Erik, först som extra sekreterare, sedan tredje, sedan andre och de fem sista åren som förste sekreterare.

År 2014 blev jag andre sekreterare i Brödraföreningen Den Gyllene Lågan i Borås och 2018 blev jag förste sekreterare.

Frimurarordens hemsida finns här: www.frimurarorden.se

Fortsättning följer...